NBP: Ożywienie w kred. mieszk. do ok. 4 proc. rdr po III kw. ’24

Narodowy Bank Polski prognozuje stopniowe ożywienie w segmencie kredytów mieszkaniowych i stabilizację dynamiki akcji kredytowej na poziomie ok. 4 proc. rdr po III kw. 2024 r. – podał NBP w prezentacji do opracowania „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2022 r.”.

„W III kw. 2023 r. przewidywane jest utrzymanie się ujemnej dynamiki kredytów mieszkaniowych (-1,5 proc. rdr). W kolejnych kwartałach spodziewane jest wystąpienie stopniowego ożywienia i stabilizacja dynamiki akcji kredytowej na poziomie ok. 4 proc. rdr po III kw. 2024 r.” – napisano.

„Prognoza jest obarczona dużą niepewnością. Program >>Bezpieczny kredyt 2 proc.<< może spowodować przesunięcie realizacji ścieżki centralnej w górę” – dodano.

W segmencie kredytów dla przedsiębiorstw oczekiwany jest dalszy spadek dynamiki do ok. -5 proc. rdr i stabilizacja na tym poziomie w okresie III kw. 2023r. – III kw. 2024 r.

„W 2025 r. prognozowany jest powrót dynamiki akcji kredytowej do poziomu ok. 4 proc. rdr. Wysoka niepewność prognozy spowodowana dynamicznymi wahaniami zmiennych objaśniających sprawia, że w całym jej horyzoncie utrzymuje się istotne prawdopodobieństwo wystąpienia ujemnej dynamiki zmian kredytów” – dodano.

W segmencie kredytów konsumpcyjnych w całym analizowanym okresie (do IV kw. 2025 r.) dominuje prawdopodobieństwo utrzymywania się dynamiki akcji kredytowej na poziomach dodatnich.

„Po I kw. 2024 r. należy oczekiwać stabilizacji dynamiki akcji kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych na poziomie ok. 4 proc. rdr” – dodano.

tus/ gor/


Artykuły powiązane

Rynki kredytów mieszkaniowych w UE pod presją

Kategoria: Usługi finansowe
Kredyty hipoteczne (mieszkaniowe) stanowią podstawowy składnik zadłużenia gospodarstw domowych w europejskich bankach. Finansowanie konsumpcji nie odgrywa aż tak dużej roli.
Rynki kredytów mieszkaniowych w UE pod presją

Wpływ polskiego rynku akcji na rynki zewnętrzne

Kategoria: Analizy
Ważnym skutkiem globalizacji jest zwiększona współzależność cen aktywów na rynkach kapitałowych, która może stymulować podatność na szoki zmienności cen. Badanie wykazało, że Polska jest silnym eksporterem szoków zmienności cen do innych krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.
Wpływ polskiego rynku akcji na rynki zewnętrzne

Rynek kredytów hipotecznych w Polsce na tle innych krajów UE

Kategoria: Trendy gospodarcze
Obserwowane w ostatnim czasie dynamiczne zmiany na polskim rynku kredytów hipotecznych i działania mające wspomóc kredytobiorców zachęcają do bliższego przyjrzenia się temu segmentowi kredytów, również na tle innych krajów UE.
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce na tle innych krajów UE