NBP planuje przetarg outright buy obligacji 19 VIII

NBP planuje w sierpniu przeprowadzić 1 przetarg obligacji typu outright buy – w dn. 19 sierpnia – podał NBP w komunikacie. Harmonogram operacji otwartego rynku NBP na sierpień przewiduje regularne emisje 7-dniowych bonów. NBP może ponadto przeprowadzić operacje repo, jeżeli uzna to za konieczne.

„Operacja strukturalna outright buy zostanie przeprowadzona w dniu 19 sierpnia 2020 r. z rozliczeniem w dniu 21 sierpnia (tj. z terminem T+2). Na przetargu NBP przyjmie oferty kupna po cenach zgłoszonych przez uczestników przetargu. NBP zastrzega możliwość odrzucenia części bądź całości zgłoszonych przez banki ofert” – napisano.

„Zasilające w płynność, operacje dostrajające repo zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych” – dodano.

Operacje podstawowe, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, zostaną przeprowadzone w dniach 7, 14, 21 oraz 28 sierpnia 2020 r.

Operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z oceny bieżącej sytuacji rynkowej, NBP może dokonać zmian w powyższym harmonogramie.

Do końca sierpnia 2020 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia we wrześniu 2020 r.


Artykuły powiązane

NBP łagodzi skutki pandemii i utrzymuje stabilność złotego

Kategoria: Raporty
Obecny czas jest wyzwaniem dla nas wszystkich. Wierzę głęboko, że Polacy po raz kolejny pokażą, że w trudnych momentach potrafimy się mobilizować i podejmować wspólnie właściwe działania.
NBP łagodzi skutki pandemii i utrzymuje stabilność złotego

Banki centralne w marcu - pierwsze starcie z pandemią

Kategoria: Raporty
Przyczyną obecnego kryzysu w gospodarce światowej i gospodarkach poszczególnych krajów są szoki popytowe i podażowe, wywołane rozwojem pandemii. Jak zareagowały banki centralne na świecie na samym początku eksplozji pandemii?
Banki centralne w marcu - pierwsze starcie z pandemią