NBP: Rynek mieszkaniowy w ‘21 był nadal w fazie ekspansji

W 2021 roku rynek mieszkaniowy był nadal w fazie ekspansji – podał NBP.

„W 2021 r. rynek nieruchomości mieszkaniowych nadal znajdował się w fazie ekspansji, która spowolniła w III kwartale wraz ze wzrostem kosztów finansowania. W dużych miastach notowana była wysoka sprzedaż mieszkań, chociaż była ona nieco niższa niż w 2020 r., z uwagi na narastające bariery po stronie podaży” – napisał NBP w raporcie o rynku nieruchomości.

„Badania NBP wskazują, że popyt na mieszkania miał charakter zarówno inwestycyjny, gdzie zakupy mieszkań w znacznej części finansowane były ze środków własnych, jak i konsumpcyjny przy większym znaczeniu kredytu” – dodano.

NBP pisze, że mimo wzrostu cen mieszkań, nie stwierdzono większej skali zakupów realizowanych ze względu na motyw czysto spekulacyjny.

„Po stronie podaży, nadal istotne były bariery kosztowe, które przekładały się na wzrost cen mieszkań, nie pogarszając jednak kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych i deweloperskich. Popyt inwestycyjny na mieszkania związany jest z relatywnie wysokimi, szacowanymi stopami zwrotu z wynajmu mieszkania w relacji do stóp zwrotu z innych aktywów, w które gospodarstwo domowe może lokować środki” – napisano.

map/ gor/


Artykuły powiązane

Co wpływa na ceny nieruchomości?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Większy popyt na przestrzeń mieszkalną i bezprecedensowe interwencje w zakresie polityki publicznej wyjaśniają odmienne trendy w zakresie cen nieruchomości podczas pandemii i w czasie globalnego kryzysu finansowego.
Co wpływa na ceny nieruchomości?

3901 zł za metr nowego mieszkania w Warszawie

Kategoria: Trendy gospodarcze
W 1984 r. przeprowadziłem się do nowego mieszkania w Warszawie, którego metr kwadratowy w stosunku do średniej pensji kosztował dzisiejsze 3901 zł. Biedne PRL-owskie państwo w czasach największego powojennego kryzysu gospodarczego rok w rok oddawało po 180–190 tys. mieszkań.
3901 zł za metr nowego mieszkania w Warszawie