NBP: Saldo rachunku bieżącego Polski w marcu było dodatnie i wyniosło 517 mln euro

W analogicznym miesiącu 2013 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wynosiło 272 mln euro. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego było dodatnie i wyniosło 858 mln euro.

Z opublikowanych przez NBP wstępnych danych o bilansie płatniczym Polski w marcu wynika, że polski eksport towarów wyniósł w tym miesiącu 14,2 mld euro i był wyższy o 10,9 proc. niż przed rokiem.

Import zwiększył się o 3,1 proc. i na koniec miesiąca osiągnął wartość 13,7 mld euro. W rezultacie saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 475 mln euro i, w porównaniu do marca 2013 r., poprawiło się o 977 mln euro.

Dodatnie saldo usług wyniosło 412 mln euro. W tym czasie przychody z tytułu usług wzrosły o 1,2 proc. r/r – do 2,3 mld euro, a rozchody zwiększyły się o 3,2 proc. r/r – do 1,9 mld euro.

W marcu odnotowano także dodatnie saldo transferów z Unią Europejską, które wyniosło 1,2 mld euro. Napływ środków z UE w transferach bieżących wyniósł 790 mln euro, a w transferach kapitałowych – 383 mln euro. W tym samym czasie Polska wpłaciła do budżetu Unii 353 mln euro z tytułu składek i opłat członkowskich.

 


Artykuły powiązane

Zmniejsza się nadwyżka w polskim handlu zagranicznym

Kategoria: Analizy
Na pogorszenie się salda w polskim handlu zagranicznym wpłynęło w pierwszym rzędzie osłabienie eksportu w dwóch kluczowych jego kategoriach, obejmujących części do środków transportu oraz towary konsumpcyjne trwałego użytku. W obecnych uwarunkowaniach tendencja ta może być kontynuowana.
Zmniejsza się nadwyżka w polskim handlu zagranicznym

W handlu zagranicznym mamy wciąż nadwyżkę, ale mniejszą

Kategoria: Analizy
Jeszcze w I półroczu dodatnie saldo handlowe utrzymywało się na poziomie 3,7 mld euro, czyli bardzo zbliżonym do analogicznego okresu 2020 roku. W III kwartale nastąpiło osłabienie eksportu w dwóch ważnych kategoriach, obejmujących części do środków transportu oraz towary konsumpcyjne trwałego użytku.
W handlu zagranicznym mamy wciąż nadwyżkę, ale mniejszą

Silny spadek światowego handlu usługami w 2020 roku

Kategoria: Analizy
Pandemia osłabiła światowy handel usługami, chociaż skala obniżenia obrotów w ramach poszczególnych kategorii usług była bardzo zróżnicowana. Przy załamaniu usług turystycznych kontynuowany był wzrost handlu w zakresie usług informatycznych.
Silny spadek światowego handlu usługami w 2020 roku