NBP: W IV kw. transfery do Polski od emigrantów to 3,8 mld zł

Transfery do Polski od emigrantów w IV kwartale 2019 roku wyniosły 3,8 mld zł, co oznacza spadek o 0,1 mld zł rdr – podał NBP w bilansie płatniczym za IV kw.

„W IV kwartale 2019 r. z tytułu pracy Polaków za granicą do kraju trafiło 3,8 mld zł. Na kwotę tę złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych w wysokości 1,0 mld zł (tj. 27 proc. ogółu transferów) i od migrantów długookresowych w wysokości 2,8 mld zł (tj. 63 proc. całej kwoty). W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku łączna wielkość przekazanych środków była nieznacznie niższa (ok. 0,1 mld zł)” – napisano.

NBP podaje, że na zanotowany spadek wpłynął głównie niższy niż przed rokiem napływ środków z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Z drugiej strony, zarejestrowano wzrost środków przekazywanych do Polski z Norwegii i Holandii.

Według NBP Niemcy nadal pozostały krajem z największą wartością przekazów pieniężnych. W IV kwartale 2019 r. pracujący tam Polacy przekazali do kraju 1,1 mld zł. Na drugim miejscu, znalazła się Wielka Brytania, z której napłynęło do Polski 0,6 mld zł. Łącznie przekazy z tych dwóch krajów stanowiły 45,6 proc. wszystkich transferów.

map/


Artykuły powiązane

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Kategoria: Analizy
Wyniki polskiego handlu zagranicznego w 2019 r. wskazują na znaczną poprawę salda obrotów. Dynamika eksportu obniżyła się relatywnie niewiele, biorąc pod uwagę skalę spowolnienia handlu światowego. Natomiast wyraźnie osłabła dynamika importu, mimo że Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie.
Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Eksport poprawia nam saldo handlowe

Kategoria: Analizy
Mimo spowolnienia w otoczeniu polskiej gospodarki, nasz eksport utrzymał w I kwartale wysokie tempo wzrostu. Jego dynamikę w dużym stopniu kształtowały towary, które dopiero niedawno pojawiły się w polskiej ofercie, będące wynikiem dalszego angażowania się inwestorów zagranicznych w Polsce.
Eksport poprawia nam saldo handlowe