NBP: Udział zysku dewelop. w cenie netto mieszkań: ok. 22 proc.

NBP szacuje, że udział zysku deweloperskiego w cenie netto mieszkań wynosi ok. 22 proc. – podał NBP w raporcie poświęconym rynkowi nieruchomości.

„Spadający popyt na rynku mieszkaniowym w 2022 r. wpływał niekorzystnie na sytuację ekonomiczną firm deweloperskich, zwłaszcza tych najmniejszych. Pomimo tego szacowany udział zysku deweloperskiego w cenie netto nowych mieszkań w 6. największych miastach w Polsce utrzymał się na wysokim poziomie ok. 22 proc.” – podał NBP.

„Oznacza to, że firmom deweloperskim udawało się w znaczącym stopniu przerzucić na nabywców rosnące koszty budowy mieszkań oraz marże zysku, przy jednak istotnym ograniczeniu produkcji” – dodaje NBP.

NBP podaje, że wyniki badań ankietowych NBP wskazują, że firmy deweloperskie, zwłaszcza duże, finansowały się w 2022 r. głównie kapitałem własnym (ok. 53 proc.), przedpłatami klientów (ok. 17 proc.) i zobowiązaniami wobec wykonawców (ok. 20 proc.), natomiast kredyty stanowiły ok. 6 proc., a dłużne papiery wartościowe ok. 5 proc.

Wyniki badania NBP wskazują, że średnie ceny ziemi pod budownictwo wielorodzinne w analizowanych miastach wzrosły w 2022 r. o ok. 32 proc. rdr, a udział ceny gruntu w cenie PUM wzrósł do 17 proc. z 14 proc. w 2021 r.

 

map/ ana/


Artykuły powiązane

Sprzedaż spada, bo deweloperom brakuje mieszkań

Kategoria: Pracownicy NBP
Zależność między spadkiem zdolności kredytowej klientów a cenami mieszkań istnieje, ale jest opóźniona i często nieliniowa. Są jeszcze klienci gotówkowi i ci którzy wykorzystywali tylko część zdolności – mówi prof. Jacek Łaszek odpowiedzialny w NBP za badania rynku nieruchomości.
Sprzedaż spada, bo deweloperom brakuje mieszkań