NBP: Udział zysku dewelop. w cenie netto mieszkań: ok. 22 proc.

NBP szacuje, że udział zysku deweloperskiego w cenie netto mieszkań wynosi ok. 22 proc. – podał NBP w raporcie poświęconym rynkowi nieruchomości.

„Spadający popyt na rynku mieszkaniowym w 2022 r. wpływał niekorzystnie na sytuację ekonomiczną firm deweloperskich, zwłaszcza tych najmniejszych. Pomimo tego szacowany udział zysku deweloperskiego w cenie netto nowych mieszkań w 6. największych miastach w Polsce utrzymał się na wysokim poziomie ok. 22 proc.” – podał NBP.

„Oznacza to, że firmom deweloperskim udawało się w znaczącym stopniu przerzucić na nabywców rosnące koszty budowy mieszkań oraz marże zysku, przy jednak istotnym ograniczeniu produkcji” – dodaje NBP.

NBP podaje, że wyniki badań ankietowych NBP wskazują, że firmy deweloperskie, zwłaszcza duże, finansowały się w 2022 r. głównie kapitałem własnym (ok. 53 proc.), przedpłatami klientów (ok. 17 proc.) i zobowiązaniami wobec wykonawców (ok. 20 proc.), natomiast kredyty stanowiły ok. 6 proc., a dłużne papiery wartościowe ok. 5 proc.

Wyniki badania NBP wskazują, że średnie ceny ziemi pod budownictwo wielorodzinne w analizowanych miastach wzrosły w 2022 r. o ok. 32 proc. rdr, a udział ceny gruntu w cenie PUM wzrósł do 17 proc. z 14 proc. w 2021 r.

 

map/ ana/


Artykuły powiązane

Jak zaspokajać potrzeby mieszkaniowe?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Nabywanie nieruchomości jest istotnym czynnikiem w procesie akumulacji kapitału i w długim okresie przyczynia się do rozwoju rynku pracy oraz wzrostu gospodarczego. Nabywcy nieruchomości zadają sobie niejednokrotnie pytanie, w jaki sposób zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe oraz z jakimi zagrożeniami wiążą się te rozwiązania.
Jak zaspokajać potrzeby mieszkaniowe?

Opowieść o miastach trzeciego poziomu w Chinach

Kategoria: Trendy gospodarcze
Niniejszy artykuł opiera się na nowych danych, które pokazują, że mniejsze i biedniejsze chińskie miasta, tzw. miasta „poziomu 3”, które odpowiadają za ponad 60 proc.  PKB Chin i około 50 proc. wartości rynkowej zasobów mieszkaniowych, wydają się być głównym źródłem problemów z przeinwestowaniem w budownictwie, odczuwanych  ostatnio przez chińskie firmy budowlane.
Opowieść o miastach trzeciego poziomu w Chinach