NBP: W I–II ’24 zysk netto sekt. bankowego wyniósł 7,3 mld zł

Zysk netto sekt. bankowego w okresie styczeń–luty 2024 r. wyniósł 7,3 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 19,1 proc. – poinformował Narodowy Bank Polski. Tylko w lutym zysk sektora wyniósł 3,6 mld zł.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie styczeń–luty 2024 r. wyniosły 21,3 mld zł, co oznacza wzrost o 11,1 proc. rok do roku.

Koszty administracyjne były na poziomie 9,29 mld zł, czyli o 9,2 proc. wyższe niż przed rokiem.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych nie wycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 1,15 mld zł, spadając o 9,8 proc. rdr.

pel/ ana/


Artykuły powiązane

Konsumpcja prywatna szwankuje

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dane Głównego Urzędu Statystycznego o PKB za IV kwartał 2023 r. pokazują stagnację w spożyciu gospodarstw domowych. Ekonomiści przewidują  odwrócenie tych tendencji w bieżącym roku.
Konsumpcja prywatna szwankuje

Dezinflacja nawet przy wyższym PKB

Kategoria: Analizy
Inflacja CPI w 2024 r. wyniesie 3 proc.; w 2025 r. – 3,4 proc., a w 2026 r. – 2,9 proc. – zakłada marcowa projekcja z Raportu o inflacji przygotowana przez Departament Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. Ścieżka inflacji jest niższa, a PKB wyższa niż w projekcji listopadowej.
Dezinflacja nawet przy wyższym PKB

Produkcja antyimportowa nie zastąpi Rosji importu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Nasilające się sankcje coraz bardziej ograniczają dostęp Rosji do rynku międzynarodowego. Najwięcej uwagi skupia rosyjski eksport surowców (ropy, gazu, węgla), jednak dla Kremla dużo groźniejsze są ograniczenia dotyczące importu.
Produkcja antyimportowa nie zastąpi Rosji importu