NBP: W III kw. banki oczekują wzrostu popytu we wszystkich segmentach rynku kredytowego

Na III kwartał 2021 r. banki przewidują utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych i dla przedsiębiorstw oraz złagodzenie w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Banki oczekują wzrostu popytu we wszystkich segmentach rynku kredytowego – wynika z ankiety NBP w opracowaniu „Sytuacja na rynku kredytowym”.

Poniżej oczekiwania banków na III kwartał 2021 r. z ankiety NBP „Sytuacja na rynku kredytowym”.

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW

W II kwartale 2021 r. ankietowane banki utrzymały na dotychczasowym poziomie kryteria udzielania kredytów krótko- i długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) kryteria kredytowania krótkoterminowego nie zostały zmienione, a długoterminowego zostały złagodzone przez pojedyncze banki.

Na III kwartał 2021 r., podobnie jak w kilku poprzednich kwartałach, banki nie planują wprowadzenia istotnych zmian standardów kredytowania dużych przedsiębiorstw (dla krótko- i długoterminowych kredytów). W przypadku krótko- i długoterminowych kredytów dla sektora MŚP banki ponownie zamierzają łagodzić politykę kredytową.

Według NBP prognozy co do zmian popytu są nadal optymistyczne. Znaczna grupa banków oczekuje wzrostu popytu na krótko- i długoterminowe kredyty dla dużych przedsiębiorstw oraz krótko- i długoterminowe kredyty dla sektora MŚP.

KREDYTY MIESZKANIOWE

W II kwartale 2021 r. banki złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, choć ich opinie były zróżnicowane – 39 proc. banków złagodziło kryteria, a 21 proc. zaostrzyło. Banki zmieniły niektóre warunki udzielania kredytów, m.in. podniosły marżę dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem i obniżyły wymagania co do udziału własnego kredytobiorcy w inwestycji.

Niemal równe grupy banków w przeciwstawny sposób zmieniły marżę kredytową, część z nich ją podniosła, a część obniżyła.

Według NBP prognozowane zmiany kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2021 r. w grupie analizowanych banków nie są istotne, choć oczekiwania poszczególnych banków są rozbieżne (14 proc. banków planuje zaostrzenie, a 12 proc. złagodzenie polityki kredytowej).

Banki mają również podzieloną opinię co do kierunków zmian popytu w kolejnym kwartale, choć nieznacznie przeważa oczekiwanie dalszego utrzymania się trendu wzrostowego.

KREDYTY KONSUMPCYJNE

W II kwartale 2021 r. banki złagodziły politykę kredytową w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Decyzje poszczególnych banków były jednak zróżnicowane – w 27 proc.

banków klienci mogli zaciągnąć kredyt konsumpcyjny przy nieznacznie zaostrzonych, a w 36 proc. nieznacznie złagodzonych wymogach w porównaniu z I kwartałem 2021 r.

Banki zmieniły niektóre warunki udzielania kredytów, w tym zwiększyły maksymalną kwotę kredytu.

W III kwartale 2021 r. banki oczekują utrzymania się optymistycznych perspektyw dla rynku kredytów konsumpcyjnych. Zamierzają kontynuować łagodzenie kryteriów polityki kredytowej, a także prognozują dalszy wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne.

——-

Ankieta została skierowana do przewodniczących komitetów kredytowych banków. NBP podał, że uzyskane odpowiedzi mogą nie uwzględniać stanowiska innych pionów banku niż pion kredytowy.

Ankieta została przeprowadzona na początku lipca 2021 r. wśród 23 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 88 proc.(PAP Biznes)

seb/ mfm/


Artykuły powiązane

Banki zaostrzają wymogi udzielania kredytów w obliczu pandemii

Kategoria: Raporty
Już w pierwszych tygodniach rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 banki znacznie zaostrzyły kryteria i warunki udzielania kredytów. W stosunku do przedsiębiorstw reakcja banków była najostrzejsza od połowy 2009 r. Z drugiej strony oferowały dotychczasowym kredytobiorcom okresowe zawieszenie spłat rat.
Banki zaostrzają wymogi udzielania kredytów w obliczu pandemii

Jak banki komercyjne reagują na zmiany pozycji kapitałowej?

Kategoria: Instytucje finansowe
Na podstawie danych pochodzących z ankiety prowadzonej przez Narodowy Bank Polski wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków komercyjnych pokazujemy, że zmiany postrzeganej pozycji kapitałowej mają wpływ na stosowane przez banki kryteria i warunki, na jakich udzielane są kredyty przedsiębiorstwom.
Jak banki komercyjne reagują na zmiany pozycji kapitałowej?