NBP: W IV kw. transfery z Polski od prac. imigrantów to 3,9 mld zł

Transfery z Polski od pracujących imigrantów w IV kw. 2019 roku wyniosły 3,9 mld zł, o 0,2 mld zł mniej rdr – podał NBP w bilansie płatniczym za II kw. Na Ukrainę trafiło 86 proc. całości transferów.

„Zanotowany spadek wynikał z malejących transferów od imigrantów krótkookresowych, które w IV kwartale 2019 r. wyniosły 3,3 mld zł wobec 3,7 mld zł w IV kwartale 2018 r.” – napisano.

Transfery na Ukrainę wyniosły 3,4 mld zł i stanowiły 86,0 proc. wszystkich środków. Rok wcześniej pracownicy z Ukrainy przekazali do swojego kraju 3,7 mld zł.

map/


Artykuły powiązane

Przedsiębiorczość imigrantów w Stanach Zjednoczonych

Kategoria: VoxEU
Połowa nowych firm należących do imigrantów w Stanach Zjednoczonych usytuowana jest w trzech głównych branżach: usługi noclegowe i gastronomiczne, handel detaliczny oraz usługi techniczne. Poszczególne stany ogromnie się różnią pod względem liczby firm zakładanych przez imigrantów.
Przedsiębiorczość imigrantów w Stanach Zjednoczonych

Imigranci szansą na wygranie przez USA wyścigu technologicznego

Kategoria: Trendy gospodarcze
Determinacja imigrantów w dążeniu do celu i amerykański ład gospodarczy to rodzaj symbiozy o potężnym potencjale rozwojowym. Populacja imigrantów o wysokich kwalifikacjach jest określana jako kluczowe aktywo pozwalające USA utrzymać tempo rozwoju technologicznego i wzrostu produktywności.
Imigranci szansą na wygranie przez USA wyścigu technologicznego

The asymmetrical association between Ukraine and the EU

Kategoria: Business
Ukraine is waiting for the EU to take further steps liberalizing the access of Ukrainian goods to the European market. At the same time, however, Ukraine is not doing enough to ensure that companies from European countries are able to enjoy equal access to the Ukrainian market.
The asymmetrical association between Ukraine and the EU