NBP: W VI wzrósł eksport m.in.: wyrobów tytoniowych, odzieży, mebli

W czerwcu najbardziej wzrosła wartość polskiego eksportu wyrobów tytoniowych, odzieży, mebli oraz odbiorników TV, a zwyżce eksportu sprzyjało także ożywienie w produkcji samochodów z napędem alternatywnym u najważniejszych partnerów handlowych Polski – podał NBP w raporcie o bilansie płatniczym.

„Wzrost eksportu skoncentrowany był w kategorii dóbr konsumpcyjnych. Najbardziej wzrosła wartość eksportu wyrobów tytoniowych, odzieży, mebli oraz odbiorników telewizyjnych. Zwiększeniu polskiego eksportu sprzyjało także ożywienie obserwowane w produkcji samochodów z napędem alternatywnym w krajach będących najważniejszymi partnerami handlowymi Polski. Wpłynęło ono na wzrost sprzedaży za granicę baterii samochodowych oraz silników do pojazdów hybrydowych” – napisano.

„Obok dalszego zwiększenia produkcji, jakie nastąpiło po okresie silnego ograniczenia działalności gospodarczej, duży wpływ na wzrost wartości obrotów towarowych w czerwcu 2020 r. miały dwa dni robocze więcej w porównaniu z 2019 r.” – dodano.

Według NBP, łączny spadek wartości importu paliw, części motoryzacyjnych oraz nowych samochodów odpowiadał w czerwcu 2020 r. za ponad 90 proc. spadku wartości importu ogółem w czerwcu.

tus/ asa/


Artykuły powiązane

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Kategoria: Analizy
Wyniki polskiego handlu zagranicznego w 2019 r. wskazują na znaczną poprawę salda obrotów. Dynamika eksportu obniżyła się relatywnie niewiele, biorąc pod uwagę skalę spowolnienia handlu światowego. Natomiast wyraźnie osłabła dynamika importu, mimo że Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie.
Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Niemiecki rynek dynamizuje polski eksport

Kategoria: Analizy
W warunkach osłabienia handlu międzynarodowego, duży pozytywny wpływ na wzrost polskiego eksportu w 2018 roku miało zwiększenie sprzedaży do Niemiec. Umożliwiły to w dużej mierze czynniki pozapopytowe.
Niemiecki rynek dynamizuje polski eksport