NBP: Wartość BIZ w Polsce wzrosła w ’19 o 0,5 mld zł do 50,8 mld zł

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wzrosła w 2019 roku o 0,5 mld zł do 50,8 mld zł – podał NBP

„Wartość transakcji z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2019 r. wyniosła 50,8 mld zł, czyli nieznacznie (o 0,5 mld zł) więcej niż poprzednim roku” – napisano.

NBP podał, że na wartość ogółem największy wpływ miały reinwestycje zysków podmiotów bezpośredniego inwestowania, które wyniosły 53,4 mld zł tj. o 15,7 mld zł (41 proc.) więcej niż przed rokiem.

„Do takiego wzrostu przyczyniły się niższe niż w poprzednim, rekordowym pod tym względem roku, deklarowane dywidendy (spadek o 13 proc.)” – napisano.

NBP podał, że napływ inwestycji w formie udziałów kapitałowych wyniósł 1,7 mld zł, co oznacza spadek wobec 2018 r. o 9,5 mld zł. Z kolei ujemne saldo transakcji na instrumentach dłużnych (na poziomie 4,3 mld zł) wynikało przede wszystkim ze spłaty zadłużenia długoterminowego.

według NBP największe inwestycje bezpośrednie napłynęły z Niemiec, Niderlandów oraz Hiszpanii.

„W przypadku tych dwóch pierwszych krajów tradycyjnie wiązało się to z reinwestowanymi zyskami. W przypadku Hiszpanii i krajów o największych odpływach inwestycji, czyli Wielkiej Brytanii, Litwy oraz Rumunii wynikało to z reorganizacji w ramach grup kapitałowych.

map/


Artykuły powiązane

Fuzje i przejęcia: Dwa oblicza w sumie udanego roku

Kategoria: Trendy gospodarcze
Mimo licznych turbulencji ubiegły rok na rynkach fuzji i przejęć oraz pierwszych ofert publicznych przyniósł wzrosty łącznych wartości transakcji. Zdaniem ekspertów ten rok na obu rynkach powinien być jeszcze dobry.
Fuzje i przejęcia: Dwa oblicza w sumie udanego roku

W Polsce nierównowagi wciąż jedne z najmniejszych w Europie

Kategoria: Analizy
W cieniu brexitowej sagi Komisja Europejska przedstawiła raporty z procedury koordynującej politykę gospodarczą w krajach UE. W siedmiu niezadowalająca jest skala zmniejszania nierównowag, wolniejsza nawet niż po europejskim kryzysie zadłużeniowym.
W Polsce nierównowagi wciąż jedne z najmniejszych w Europie

Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie

Kategoria: Analizy
Wyniki polskiego handlu zagranicznego w 2019 r. wskazują na znaczną poprawę salda obrotów. Dynamika eksportu obniżyła się relatywnie niewiele, biorąc pod uwagę skalę spowolnienia handlu światowego. Natomiast wyraźnie osłabła dynamika importu, mimo że Polska odnotowała jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych w Europie.
Nadwyżka w handlu zagranicznym Polski, ale w tle spowolnienie