NBP: Zagr. inwestycje bezpośr. w Polsce w I kw. ’19 +48 proc. rdr

10.07.2019

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce wzrosły w I kwartale 2019 roku o 48 proc. do 18,6 mld zł – wynika z danych NBP w raporcie o bilansie płatniczym za I kw. 2019 r.

„Saldo inwestycji bezpośrednich po stronie pasywnej w I kwartale 2019 r. było dodatnie i wyniosło 28,6 mld zł. Dodatnie saldo inwestycji bezpośrednich wynikało przede wszystkim z napływu kapitału w formie reinwestycji zysków o wartości 14,1 mld zł, w formie instrumentów dłużnych o wartości 11,7 mld zł oraz w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych o wartości 2,8 mld zł” – napisano.

„W I kwartale 2019 r. saldo transakcji było o 9,3 mld zł wyższe niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku, głównie za sprawą wyższych reinwestycji zysków, których niska wartość w poprzednim roku wynikała z bardzo wysokich jak na I kwartał dywidend” – dodano.

Jak wskazano w raporcie, napływ kapitału w formie udziałów kapitałowych związany był z reorganizacjami w grupach kapitałowych, ale też odnotowano zwiększenie zaangażowania inwestora strategicznego w spółce giełdowej. Stosunkowo duży napływ kapitału w formie instrumentów dłużnych wynikał z regularnej działalności firm z udziałem kapitału zagranicznego, które zaciągnęły nowe kredyty, głównie handlowe, w ramach grupy kapitałowej.

Kapitał w formie akcji i innych form udziałów kapitałowych napływał do Polski głównie z Luksemburga i Francji. Odpływ kapitału odnotowano przede wszystkim ze Szwecji. Nowe zobowiązania w formie instrumentów dłużnych rezydenci zaciągali od powiązanych podmiotów z Niemiec, Szwajcarii i Holandii.

tus/gor/

Artykuły powiązane