Niemcy: Na IV ’23 indeks nastrojów konsumentów wyniósł -29,5 pkt

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na kwiecień wyniósł -29,5 pkt wobec -30,6 pkt miesiąc wcześniej – podała w komunikacie grupa badań rynkowych GfK.

Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie -30,0 pkt.

Wskaźnik oczekiwań biznesowych był na poziomie 3,7 pkt wobec 6,0 pkt poprzednio.

Indeks oczekiwań co do dochodów wyniósł z kolei -24,3 pkt wobec -27,3 pkt poprzednio.

Wskaźnik gotowości do wydawania pieniędzy przez konsumentów wyniósł -17,0 pkt wobec -17,3 pkt poprzednio.

aj/ gor/


Artykuły powiązane

Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro

Kategoria: Trendy gospodarcze
To, w jakim stopniu średnio- i długookresowe oczekiwania inflacyjne reagują na przejściowe czynniki, ma wpływ na dynamikę inflacji. Badanie pokazało, że silny szok pandemiczny przyczynił się do wzrostu oczekiwań inflacyjnych konsumentów w strefie euro.
Pandemia podniosła oczekiwania inflacyjne konsumentów w strefie euro

Regionalne zróżnicowanie inflacji a oczekiwania inflacyjne konsumentów

Kategoria: Badania pracowników NBP
Uwaga władz monetarnych, makroekonomistów i analityków ekonomicznych koncentruje się na wskaźnikach ogólnokrajowej inflacji. Z kolei konsumenci mają skłonność do kształtowania opinii o zmianach cen na podstawie swoich doświadczeń, opartych na codziennych zakupach, które zazwyczaj są dokonywane niedaleko miejsca zamieszkania.
Regionalne zróżnicowanie inflacji a oczekiwania inflacyjne konsumentów

Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Oczekiwania inflacyjne stanowią bardzo ważny element mechanizmu transmisji impulsów monetarnych. Ocena i zrozumienie funkcjonowania oczekiwań inflacyjnych może pomóc władzom monetarnym prowadzić politykę ukierunkowaną na stabilizację cen.
Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych