Niemcy: PKB w I kw.: +0,2 proc. kdk. Konsensus: +0,2 proc.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w I kwartale 2022 r. wzrósł o 0,2 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych – poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się +0,2 kdk, po -0,3 proc. w IV kw.

W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł w I kwartale o 3,7 proc. Tu szacowano +3,6 proc., po wzroście w IV kw. o 1,8 proc.

Urząd statystyczny podał też, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł o 4,0 proc. w I kwartale rdr. Tu szacowano +3,7 proc. wobec +1,8 proc. w IV kw.

aj/ ana/


Artykuły powiązane

Historycznie wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

Kategoria: Analizy
Utrwala się nadwyżkowy charakter obrotów Polski z zagranicą. Jednak pozytywny wynik handlu w II kwartale 2020 r. z dużym prawdopodobieństwem można uznać za zjawisko jednorazowe. Przyczynił się do tego bowiem silny spadek cen ropy oraz pogłębienie się spadku importu pod wpływem lockdownu.
Historycznie wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dzięki europejskiej integracji gospodarczej i napływowi kapitału zagranicznego wykształcił się przez ostatnie kilkanaście lat swoisty klaster przemysłowy tworzony przez państwa Grupy Wyszehradzkiej i Niemcy.
Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec

Rolnictwo w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Wpływ pandemii COVID-19 w rolnictwie był mniejszy niż w przypadku innych sektorów z uwagi na stosunkowo niską elastyczność dochodową popytu na żywność. Sytuacja na rynku surowców rolnych była jednak bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Rolnictwo w czasie pandemii