Niemcy: W IV kwartale 2019 r. PKB bez zmian kdk

Produkt Krajowy Brutto Niemiec pozostał bez zmian w IV kwartale 2019 r. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych – poinformował Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w I wyliczeniu.

Analitycy spodziewali się wzrostu PKB kdk o 0,1 proc., po wzroście w III kw. 2019 r. o 0,2 proc., po korekcie z +0,1 proc.

W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł w IV kwartale 2019 r. o 0,4 proc. Tu szacowano wzrost PKB o 0,3 proc. po wzroście w III kw. 2019 r. o 0,6 proc., po korekcie z 0,5 proc.

Urząd statystyczny podał, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł rdr o 0,3 proc. w IV kwartale 2019 r. Tu prognozowano +0,2 proc., po wzroście w III kw. 2019 r. o 1,1 proc., po korekcie z +1,0 proc.

aj/ana/


Artykuły powiązane

Eksport poprawia nam saldo handlowe

Kategoria: Analizy
Mimo spowolnienia w otoczeniu polskiej gospodarki, nasz eksport utrzymał w I kwartale wysokie tempo wzrostu. Jego dynamikę w dużym stopniu kształtowały towary, które dopiero niedawno pojawiły się w polskiej ofercie, będące wynikiem dalszego angażowania się inwestorów zagranicznych w Polsce.
Eksport poprawia nam saldo handlowe

Polska i Niemcy w strumieniach handlu

Kategoria: Raporty
Już trzecią dekadę Niemcy zajmują pierwsze miejsce w polskim eksporcie i imporcie towarów oraz usług. Analizując handel pod kątem wartości dodanej, zawartej w strumieniach handlu, popyt odbiorców końcowych w Niemczech wygenerował w Polsce 1,4 mln miejsc pracy.
Polska i Niemcy w strumieniach handlu