Niemcy: W marcu 2023 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,6 proc.

Stopa bezrobocia w Niemczech w marcu 2023 r., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,6 proc. – poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. wobec 5,5 proc. miesiąc wcześniej.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła o 6,0 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wobec +6,0 tys. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się wzrostu o 1,0 tys.

kkr/ ana/


Artykuły powiązane

Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie wskazuje, że rynki pracy w Stanach Zjednoczonych są obecnie bardzo „ciasne” i prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas przyczyniać się będą do utrzymania presji inflacyjnej.
Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Inflacja w pandemii - rola czynników krajowych i globalnych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Nieliniowość krzywej Phillipsa, w połączeniu z wpływem czynników globalnych, takich jak światowe ceny surowców, globalne niewykorzystane zasoby produkcyjne, kursy walutowe i konkurencja w zakresie cen producentów, odegrały ważną rolę w napędzaniu gwałtownych wahań stóp inflacji podczas kryzysu COVID-19.
Inflacja w pandemii - rola czynników krajowych i globalnych

Zmiany poziomu bezrobocia: pomagają opinie podmiotów gospodarczych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Kiedy królowa Elżbieta II zapytała ekonomistów, dlaczego żaden z nich nie przewidział nadejścia Wielkiej Recesji, zapomnieli wspomnieć, że nie zwrócili uwagi na „sygnały ostrzegawcze” pozyskane z jakościowych badań ankietowych wśród konsumentów i producentów. Najważniejszym z tych sygnałów był strach przed bezrobociem.
Zmiany poziomu bezrobocia: pomagają opinie podmiotów gospodarczych