Niemcy: W VI stopa bezrobocia: 5,3 proc. Konsensus: 5,0 proc.

Stopa bezrobocia w Niemczech w czerwcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,3 proc. – poinformował Federalny Urząd Pracy w komunikacie. Analitycy oczekiwali, że stopa bezrobocia wyniesie 5,0 proc. wobec 5,0 proc. miesiąc wcześniej.

5,3 proc. to najwyższa stopa bezrobocia w Niemczech od XI 2021 r.

Liczba osób poszukujących pracy wzrosła o 133,0 tys., po uwzględnieniu czynników sezonowych, wobec -5,0 tys. miesiąc wcześniej, po korekcie z -4,0 tys.

Analitycy spodziewali się spadku o 5,0 tys.

Bez uwzględniania czynników sezonowych liczba osób bezrobotnych wyniosła 2,363 mln wobec 2,260 mln poprzednio, a stopa bezrobocia wyniosła 5,2 proc. wobec 4,9 proc. poprzednio – podał urząd pracy.

aj/ gor/


Artykuły powiązane

Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie wskazuje, że rynki pracy w Stanach Zjednoczonych są obecnie bardzo „ciasne” i prawdopodobnie jeszcze przez pewien czas przyczyniać się będą do utrzymania presji inflacyjnej.
Jak napięte są rynki pracy w Stanach Zjednoczonych?

Zmiany poziomu bezrobocia: pomagają opinie podmiotów gospodarczych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Kiedy królowa Elżbieta II zapytała ekonomistów, dlaczego żaden z nich nie przewidział nadejścia Wielkiej Recesji, zapomnieli wspomnieć, że nie zwrócili uwagi na „sygnały ostrzegawcze” pozyskane z jakościowych badań ankietowych wśród konsumentów i producentów. Najważniejszym z tych sygnałów był strach przed bezrobociem.
Zmiany poziomu bezrobocia: pomagają opinie podmiotów gospodarczych

Inflacja w pandemii - rola czynników krajowych i globalnych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Nieliniowość krzywej Phillipsa, w połączeniu z wpływem czynników globalnych, takich jak światowe ceny surowców, globalne niewykorzystane zasoby produkcyjne, kursy walutowe i konkurencja w zakresie cen producentów, odegrały ważną rolę w napędzaniu gwałtownych wahań stóp inflacji podczas kryzysu COVID-19.
Inflacja w pandemii - rola czynników krajowych i globalnych