Okolicznościowa eksp. NBP na 100-lecie urodzin papieża Jana Pawła II

W obecnych okolicznościach należy być gotowym do dalszego poluzowania polityki monetarnej – powiedział agencji Bloomberg Eryk Łon, członek RPP. Ekonomista wskazał, że można rozważyć zastosowanie zarówno standardowych, jak i niestandardowych instrumentów, w tym kredytowych i skupu aktywów.

Zdaniem Łona, cytowanego przez Bloomberga, nawet w przypadku złagodzenia sytuacji epidemicznej długotrwałe spadki na amerykańskich giełdach mogą być asumptem do dyskusji o dalszym cięciu stóp procentowych w Polsce.

Członek RPP ocenia, że obecny kurs złotego jest sprzyjający dla eksporterów, a obawy o perspektywy wzrostu na świecie mogą osłabić waluty rynków wschodzących, w tym zł.

Wcześniej w tym tygodniu Łon napisał w artykule, że jeżeli nastroje konsumenckie pogorszyłyby się istotnie, wówczas pożądane byłoby obniżenie stóp procentowych nawet do poziomu ujemnego. Dodał wówczas, że prawdopodobieństwo negatywnego scenariusza gospodarczego jest małe, ale do wariantu ujemnych stóp należy się przygotować mentalnie.

Od 17 października 2020 r. rząd wprowadza nowe obostrzenia dla żółtych i czerwonych stref epidemicznych m.in. dla gastronomii, handlu, szkół, zgromadzeń, imprez sportowych i kulturalnych, a także basenów czy siłowni.

tus/ana/


Artykuły powiązane

Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Kategoria: VoxEU
Dekada zerowych, a nawet ujemnych stóp proc. w gospodarkach rozwiniętych skłaniała do ciągłej akumulacji długu i poszukiwania rentowności w bardziej ryzykownych aktywach, a zarazem prowadziła do erozji rentowności banków w sektorze detalicznym. Omawiamy środki, które banki centralne wykorzystały do skompensowania rentowności banków.
Polityka pieniężna - problem niespójności czasowej

Wpływ Fed i EBC na przepływy kapitału do gospodarek wschodzących

Kategoria: Rynki kapitałowe
Badanie pokazało, że niestandardowa polityka pieniężna Fed jest ważnym czynnikiem wpływającym na napływ kapitału portfelowego do gospodarek wschodzących. Podobnego efektu nie zaobserwowaliśmy natomiast w przypadku niestandardowych działań realizowanych przez EBC.
Wpływ Fed i EBC na przepływy kapitału do gospodarek wschodzących

Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

Kategoria: VoxEU
Wyniki badania sugerują, że Fed powinien rozważyć podniesienie celu inflacyjnego w odpowiedzi na spadek naturalnej stopy procentowej. Symulacje modelowe wskazują, że spadek naturalnej stopy procentowej o 1 punkt procentowy powinien skutkować podniesieniem optymalnego celu inflacyjnego o około 0,9 do 1 punktu procentowego.
Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej