Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Ceny materiałów budowlanych w maju ’24 spadły o 2,0 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

Produkcja energii elektrycznej w Polsce w maju +2,41 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

Japonia: Bank centralny utrzymał stopy procentowe bez zmian

Polska Agencja Prasowa

Japonia: Produkcja przemysłu w kwietniu spadła o 0,9 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa

Prezydenci Zełenski i Biden podpisali umowę o bezpieczeństwie

UK nałożyła sankcje na statki z rosyjskiej tzw. floty cieni

Polska Agencja Prasowa

UK nałożyła sankcje na statki z rosyjskiej tzw. floty cieni

Polska Agencja Prasowa

USA: Ceny produkcji PPI w maju 2024 r. spadły o 2,2 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

USA: Liczba nowych bezrobotnych w ubiegłym tygodniu: 242 tys.

Polska Agencja Prasowa

NBP: W IV ’24 deficyt na rachunku bieżącym wyniósł 241 mln euro

Polska Agencja Prasowa