Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Niemcy: Na XII indeks nastrojów konsumentów wyniósł -40,2 pkt

Polska Agencja Prasowa

Rosja wydała już 82 mld dol. na wojnę, 1/4 rocznego budżetu

Polska Agencja Prasowa

MF: W XII oprocentowanie obligacji det. na niezmienionym poziomie

Polska Agencja Prasowa

Porozumienia z KE ws. funduszy dla Węgier zawarte do końca roku

Polska Agencja Prasowa

Bank centralny Turcji obniżył główną st. o 150 b.p. do 9 proc.

Polska Agencja Prasowa

Podnoszenie stóp proc. przez EBC musi być kontynuowane

Polska Agencja Prasowa

NBP: Podaż pieniądza (M3) w październiku ’22: 7,0 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

Czernicki, MF: Nadwyżka budżetu po X 2022 r.: 27,2 mld zł

Polska Agencja Prasowa

BIK: W X ‘22 wartość kredytów mieszkaniowych -74,5 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

Niemcy: Indeks Ifo w listopadzie 2022 r.: 86,3 pkt

Polska Agencja Prasowa