Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Indeks PMI w Wlk. Brytanii w przemyśle w VI: 52,8 pkt

Polska Agencja Prasowa

Indeksy PMI w przemyśle w VI w Niemczech i w strefie euro

Polska Agencja Prasowa

GUS: Inflacja w VI wyniosła rdr 15,6 proc., a mdm 1,5 proc.

Polska Agencja Prasowa

Indeksy PMI w przemyśle Włochy i Francji w czerwcu

Polska Agencja Prasowa

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w VI wyniósł 44,4 pkt

Polska Agencja Prasowa

Chiny: Indeks PMI w przemyśle w czerwcu: 51,7 pkt

Polska Agencja Prasowa

Japonia: Stopa bezrobocia w maju wyniosła 2,6 proc.

Polska Agencja Prasowa

Agencja S&P utrzymała rating PFR na poziomie „A-” w walucie obcej

Polska Agencja Prasowa

BŚ udzielił Ukrainie kredytu w wysokości ok. 450 mln euro

Polska Agencja Prasowa

Kightley: Jest przestrzeń do podw. stóp bez szkody silnej gosp.

Polska Agencja Prasowa