Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

GUS: Ludności Polski pod koniec VI to 38,162 mln, o 192 tys. mniej rdr

PMI w usługach w strefie euro, Niemczech i Francji

PMI w przemyśle strefy euro, Niemiec i Francji

GUS: Stopa bezrobocia w IV to 5,9 proc. wobec 6,1 proc. w V

GUS: Nowe zamówienia w przemyśle w VI +34,4 proc. rdr

GUS: W VII przesunięcie oczekiwań inflacyjnych w ku wyższej inflacji

Rząd: projekt rozporządzenia z płacą minimalną 3000 zł w ’22

Sprzedaż detaliczna w W. Brytanii w VI: +0,5 proc. Konsensus: -0,1 proc.

Lagarde: Rada Prezesów EBC za rekalibracją forward guidance

419 tys. nowych bezrobotnych w USA w ub. tyg. Konsensus: 350 tys.