Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Glapiński: Zysk NBP w ’20 to 9,3 mld zł, do budżetu trafi 8,9 mld zł

Protokół RPP z III: RPP nie odnosi się wprost do interwencji walutowych

Protokół RPP z III: Po pandemii ponownie pojawią się czynniki, które wcześniej obniżały inflację

Protokół RPP z III: Zbyt szybkie zacieśnienie polityki pieniężnej miałoby silne niekorzystne skutki

Posiedzenie SN ws. kredytów frankowych przełożone na 11 maja

Eksport Polski do Niemiec w lutym wzrósł o 11,0 proc. rdr

Eksport Niemiec w II: +0,9 proc., oczekiwano +1,0 proc.

W Niemczech produkcja przemysłu w II spadła o 1,6 proc. mdm

CPI w Chinach w III wzrósł do 0,4 proc. rdr, PPI do 4,4 proc.

EBC: Wzrost rentowności obligacji wymagał zwiększenia tempa skupu