Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

GUS: ceny produkcji w XII rdr pozostały bez zmian

GUS: sprzedaż detal. w cenach stałych w XII spadła o 0,8 proc. rdr

Marki: indeks PMI w Niemczech w przemyśle w I 57,0 pkt.

BIEC: Wskaźnik Dobrobytu wzrósł w styczniu o 0,8 pkt. mdm

Indeks Philadelphia Fed w I  wzrósł do 26,5 pkt.; prognoza +12 pkt.

Mniej nowych bezrobotnych w USA w ub. tygodniu

EBC: stopy bez zmian; skup aktywów PEPP 1,85 bln euro

W Turcji stopa benchmarkowa repo bez zmian 17 proc.

MF, ZUS: populacja Polski w ’25 spadnie do 37,98 mln

Eurostat: def. sektora fin. w Polsce w III kw. 4,6 proc. PKB