Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Węgry: Bank centralny obniżył główną stopę proc. o 100 pb.

Polska Agencja Prasowa

UE: Parlament zatwierdził 50 mld euro pomocy dla Ukrainy

Polska Agencja Prasowa

GUS: W 2023 r. liczba turystów zagranicznych wyniosła 7,07 mln

Polska Agencja Prasowa

BIK: Wartość udzielonych kredytów gotówkowych w I +23,5 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

Niemcy: Na III indeks nastrojów konsumentów wyniósł -29,0 pkt

Polska Agencja Prasowa

USA: Prezydent ma nadzieję na zawieszenie broni w Strefie Gazy

Polska Agencja Prasowa

Węgry: Parlament za przyjęciem Szwecji do NATO

Polska Agencja Prasowa

Lagarde: Zejście inflacji do celu musi być trwałe, jeszcze nie nastąpiło

Polska Agencja Prasowa

GUS: Firmy sygnalizują poprawę poziomu inwestycji w ’24

Polska Agencja Prasowa

GUS: Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury dla Polski w II: 97,8

Polska Agencja Prasowa