Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Majman, PAIiIZ: Pierwszy kwartał 2016 r. najlepszy od lat dla zagranicznych inwestycji

Katarzyna Mokrzycka

Szałamacha spodziewa się pozytywnego wpływu 500 plus na gospodarkę

Nowak: MF ma sfinansowane ok. 52 proc. całorocznych potrzeb pożyczkowych

Szacunek flash GUS: Inflacja w marcu wyniosła -0,9 proc.

Rynki bazowe w konsolidacji, mimo zamachów

Szydło: Dziewięć państw, w tym V4, podpisało list do szefa Komisji Europejskiej, dotyczący Nord Stream II

Polska Agencja Prasowa

Moody’s szacuje straty banków po przewalutowaniu na 36 mld zł

RCL: Podatek od sprzedaży nie spełnia standardu wyznaczanego przez konstytucję

Reformy wewnątrz MFW

Obserwator Finansowy

NBP: Polska gospodarka charakteryzuje się silnymi fundamentami i dużą stabilnością