Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Kaźmierczak, RPP: Polska powinna utrzymać dynamikę wzrostu PKB w okolicy 3,5 proc.

Szybki szacunek GUS: Inflacja we wrześniu wyniosła -0,8 proc.

MSP przekazało BGK 1,96 proc. akcji PKO BP na potrzeby programu Inwestycje Polskie

TK: Małe SKOK-i powinny być objęte mniej restrykcyjnym nadzorem KNF

Piechociński: W perspektywie 5 lat nie ma potrzeby oceniania skutków wejścia do EMU

Obserwator Finansowy

KE: Nowy program dla Grecji możliwy, jeśli Ateny będą konstruktywne

Obserwator Finansowy

MF: Deficyt budżetowy po maju wyniósł 19,6 mld zł; 42,6 proc. planu na 2015 r.

Bank centralny Anglii utrzymał bez zmian stopy procentowe

Belka: Musiałoby się zdarzyć coś wyjątkowego, aby RPP zmieniła poziom stóp

Eurostat: Stopa bezrobocia w kwietniu w Polsce wyniosła 7,9 proc.