Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

GUS: Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we IX +8,7 proc. rdr

Villeroy z EBC: Nie ma powodu do podnoszenia stóp przez EBC w ’22

Produkcja przemysłowa USA w IX: -1,3 proc. mdm. Prognoza:+0,2 proc.

NBP: Inflacja bazowa we wrześniu wyniosła 4,2 proc.

IZFiA: W IX do funduszy napłynęło netto 0,1 mld zł; wypłaty z dłużnych

Produkcja przem. w Chinach we IX: +3,1 proc. Konsensus: +3,8 proc.

Sprzedaż det. Chin w IX: +4,4 proc. rdr. Konsensus: +3,5 proc.

PKB Chin w III kw.:+4,9 proc. rdr. Konsensus: +5,0 proc.

Sprzedaż detaliczna w USA w IX: +0,7 proc. mdm. Prognoza: -0,2 proc.

SDP, Zieloni i FDP chcą razem utworzyć rząd w Niemczech