Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

NBP: W IV kw. ’20 wysoka aktywność na rynku mieszkaniowym

Rzecznik rządu: Po 18 IV możliwe przywrócenie niektórych usług

Zamówienia w przemyśle Niemiec w II: +1,2 proc. mdm, a rdr +5,6 proc.

MF: CPI stabilna z tendencja spadkową; w ’21 PKB +4 proc.

Fed: Jeszcze trochę czasu, zanim postęp w realizacji celów FOMC

RPP podtrzymuje, że NBP może stosować interwencje FX

Deficyt handlowy USA w lutym wzrósł do 71,1 mld USD

RPP pozostawiła wszystkie stopy procentowe bez zmian

MFW prognozuje deficyt sektora gg Polski w ’21 na 4,7 proc. PKB

NBP: Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w III do 134.814,4 mln euro