Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

MF analizuje kryterium przychodów w tzw. estońskim CIT

MF: Bez obaw o brak popytu ze strony inw. na zielone obligacje

UK: Nastroje konsumentów we IX poprawiły się, tego nie oczekiwano

USA: Sprzedaż nowych domów w VIII wyniosła 1,01 mln

Prezes NBP: W odpowiedzi na kryzys ważne szybkie działanie

USA: Liczba nowych bezrobotnych w ub. tygodniu: 870 tys.

Turcja: Bank centralny podniósł stopę repo do 10,25 proc.

Węgry: MNB podniósł 1-tygodniową stopę proc. o 15 b.p. do 0,75 proc.

Rzecznik Finansowy przeciw przenies. kompetencji do UOKIK

NBP: Poziom marży i sytuacja finan. pozw. utrzymać płynność dewelop.