Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

UK: Bank Anglii pozostawił główną stopę procentową bez zmian

Polska Agencja Prasowa

Napływ BIZ do Polski w ’23 wyniósł 28,68 mld dol.

Polska Agencja Prasowa

EBC: Zbudowanie bufora w początk. etapie ułatwia reakcję na szoki

Polska Agencja Prasowa

Kraje członkowskie UE uzgodniły 14. pakiet sankcji wobec Rosji

Polska Agencja Prasowa

Eurostat: W Polsce najniższe w UE wydatki na spożycie gosp. dom.

Polska Agencja Prasowa

GUS: Obroty w przemyśle w III spadły w Polsce rdr o 17,0 proc.

Polska Agencja Prasowa

GUS: Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej w maju ‘24

Polska Agencja Prasowa

GUS: Produkcja przemysłowa w maju ’24 spadła o 1,7 proc.

Polska Agencja Prasowa

GUS: Ceny produkcji przemysłowej w maju rdr spadły o 7,0 proc.

Polska Agencja Prasowa

GUS: W ’23 zatrudnienie w gosp. narodowej to 11,0 mln etatów

Polska Agencja Prasowa