Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Eurostat: W Polsce ceny według HICP w XI +16,1 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

Ceny konsumpcyjne w strefie euro w listopadzie: +10,1 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

UK: Indeks PMI w usługach w grudniu 2022 r.: 50,0 pkt

Polska Agencja Prasowa

UK: Indeks PMI w przemyśle w grudniu 2022 r.: 44,7 pkt

Polska Agencja Prasowa

GUS: W ‘22 zakupów przez internet dokonywało 64,6 proc. Polaków

Polska Agencja Prasowa

Indeks PMI w usługach strefy euro w grudniu 2022 r.: 49,1 pkt

Polska Agencja Prasowa

Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w grudniu ‘22: 47,8 pkt

Polska Agencja Prasowa

Niemcy: Indeks PMI w usługach w grudniu 2022 r.: 49,0 pkt

Polska Agencja Prasowa

Niemcy: PMI w przemyśle w grudniu 2022 r.: 47,4 pkt

Polska Agencja Prasowa

Francja: Indeks PMI w usługach w grudniu 2022 r.: 48,1 pkt

Polska Agencja Prasowa