Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Węgry: wzrost zatrudnienia o 152 tysiące     

Michał Kowalczyk

Kwieciński: Inwestycje UE podniosą PKB o 1 pkt proc.

Polska Agencja Prasowa

KNF: Zysk netto banków w 2016 r. to 13,91 mld zł

Polska Agencja Prasowa

PwC: Polska ma potencjał rozwijać się najszybciej w UE do 2050 r.

Polska Agencja Prasowa

Produkcja przemysłowa w Niemczech w grudniu spadła mdm

Polska Agencja Prasowa

Budżety samorządów po 2016 r. zamknęły się nadwyżką 7,69 mld zł

Polska Agencja Prasowa

Zysk NBP za 2016 rok wyniósł 9 mld zł

Polska Agencja Prasowa

KUKE spodziewa się, że w 2017 r. upadnie ok. 600 firm

Polska Agencja Prasowa

CASE: Dynamika PKB w Polsce w 2017 i 2018 roku 2,9 proc.

Polska Agencja Prasowa

Indeks PMI w Chinach w przemyśle w styczniu wyniósł 51 pkt.

Polska Agencja Prasowa