Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Rośnie tempo ożywienia na świecie

Obserwator Finansowy

Pfizer wycofuje swoją ofertę przejęcia AstraZeneca

Obserwator Finansowy, Reuters

Zespół prof. Hausnera: Wzrost PKB pod koniec roku zbliży się do 5 proc.

Obserwator Finansowy, PARP

SKOK Wesoła w Mysłowicach ma zarząd komisaryczny

Obserwator Finansowy, UKNF

Barnier: Potrzebujemy europejskiej unii energetycznej

Obserwator Finansowy

NBP: Saldo rachunku bieżącego Polski w marcu było dodatnie i wyniosło 517 mln euro

Obserwator Finansowy

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy

Obserwator Finansowy, Reuters

MFW: Plan pomocy dla Ukrainy będzie zrewidowany, jeśli utraci wschód kraju

UE nałożyła sankcje na wicepremiera i szefa sztabu Rosji

Indeks PMI w usługach w USA w marcu wzrósł do 55,5 pkt.