Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

UE przedłuża sankcje za rosyjską aneksję Krymu i Sewastopola

Polska Agencja Prasowa

Patkowski, MF: Szczyt inflacji w III lub IV kwartale

Polska Agencja Prasowa

Bank centralny Chin utrzymał bez zmian stopy procentowe

Polska Agencja Prasowa

Fed: Inflacja w granicach celu jest bezwarunkowa

Polska Agencja Prasowa

Produkcja przemysłowa w USA w V: +0,2 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa

NBP: Inflacja bazowa w maju wyniosła 8,5 proc.

Polska Agencja Prasowa

Eurostat: Ceny według HICP w Polsce w V, + 12,8 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

Eurostat: Ceny konsumpcyjne w strefie euro w V: +8,1 proc. rdr.

Polska Agencja Prasowa

GUS: Liczba pracujących w gosp. narodowej w 2021 roku, + 1,6 proc.

Polska Agencja Prasowa

Eurostat: Wskaźnik wolnych miejsc pracy w I kw. ’22 wyniósł 1,3 proc.

Polska Agencja Prasowa