Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

UK: Bank Anglii podniósł główną stopę procentową o 50 b.p.

Polska Agencja Prasowa

EKF: Wzrost gospodarczy Polski w 2023 r. wyhamuje do 0,5 proc.

Polska Agencja Prasowa

Eurostat: Wskaźnik wolnych miejsc pracy w III kw. ’22: 1,1 proc.

Polska Agencja Prasowa

GUS: Obroty towarowe handlu zagr. w okresie I–X 2022 r.

Polska Agencja Prasowa

Sejm przyjął ustawę budżetową na 2023 r.

Polska Agencja Prasowa

Norwegia: Norges Bank podwyższył stopy procentowe o 25 b.p.

Polska Agencja Prasowa

GUS: Udział Niemiec w polskim eksporcie po X spadł do 27,8 proc.

Polska Agencja Prasowa

GUS: Deficyt w obrotach tow. handlu zagr. po X: 15,6 mld euro

Polska Agencja Prasowa

GUS: Inflacja w XI wyniosła rdr 17,5 proc., a mdm 0,7 proc.

Polska Agencja Prasowa

GUS: Wzrost cen żywności w listopadzie ‘22 o 1,6 proc.

Polska Agencja Prasowa