Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Tarcza 6.0 wraz z poprawkami Senatu odesłana do Sejmu

Irlandia: Koniec lockdownu i stop. znoszenie restrykcji od 1.12.2020

W I – III kw. ’20 OFE przekazały do ZUS aktywa warte 4,3 mld zł

ZUS: Na koniec III kw. ’20 nadwyżka w FUS wyniosła 9,7 mld zł

ZUS: W I – IX przyznano 203,7 tys. nowych emerytur, -11,4 tys. rdr

KE na stanowisku, że warunkowość zgodna z ustaleniami szczytu

Premier: Potwierdził gotowość Polski do veta budżetu UE

KE: W Polsce w XI wskaź. oczekiwań inflacyjnych wzrósł do 44,6 pkt

Nastroje w eurolandzie w XI słabsze, ale nie tak, jak prognozowano

KE: W XI wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski spadł do 70,1 pkt