Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

MF, NBP: 10-20 mld zł kredytów z wagą ryzyka na nieruchomości kom.

Adam Lipiński i Marta Gajęcka nominowani na czł. zarządu NBP

Sarnowski, MF: W ’21 wpływ zmian podatkowych na fin. publ. -5 mld zł

Kościński, MF: Nie ma obecnie planów ws. emisji zielonych obligacji

PIH, CMR: Sprzedaż detal. sklepów małoformatowych, euromark. w VIII

KE: 18,9 mld euro dotacji dla Polski z funduszu odbudowy do 2022 r.

Ceny konsumpcyjne w strefie euro, w Polsce w VIII ’20 rdr

GUS: Przywracanie etatów, przyjęcia oraz powroty z zasiłków w VIII ’20

GUS: W VIII przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przed.

Japonia: Bank centralny utrzymał ujemne stopy procentowe