Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

IRG SGH: W XII koniunktura w przemyśle pogorszyła się

Polska Agencja Prasowa

Eurostat: Produkcja przemysłu w eurolandzie w XI: +2,3 proc. mdm.

Polska Agencja Prasowa

Eurostat: Produkcja przemysłowa w Polsce w XI wzrosła o 15,3 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

Skuza, MF: Deficyt budżetu w 2021 roku wyniósł ok. 25-26 mld zł

Polska Agencja Prasowa

PIE, BGK: Miesięczny Indeks Koniunktury wzrósł w I o 4,2 pkt.

Polska Agencja Prasowa

Wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ’21: ok. 50 mld zł

Polska Agencja Prasowa

Powell: Fed będzie podnosił stopy procentowe, aż ograniczy inflację

Polska Agencja Prasowa

Kightley, NBP: Sygnalne podwyżki stóp proc. nie są efektywne

Polska Agencja Prasowa

Kightley, NBP: Oczekiwania inflacyjne w XII poprawiły się

Polska Agencja Prasowa

Premier: Rząd chce obniżyć VAT na paliwo do 8 proc.

Polska Agencja Prasowa