Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Sprzedaż detal. w W.Brytanii w V w dół o 1,4 mdm; prognoza +1,5 proc.

Bank Japonii utrzymał ujemne stopy procentowe

Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tyg. 412 tys.; prognoza 359 tys.

Za podwyż. stopy rezerwy obow. w V ponownie trzech członków RPP

Bank centralny Turcji utrzymał benchmarkową stopę repo 19 proc.

Uchwała: Komunikat po RPP będzie przedstawiać sam przewodniczący Rady, bez udziału członków

Eurostat: Ceny według HICP w Polsce w V wzrosły o 4,6 proc. rdr

Eurostat: Ceny konsumpcyjne w V w strefie euro w górę o 2,0 proc. rdr

Bank centralny Norwegii utrzymał stopy procentowe bez zmian

Bank centralny Szwajcarii utrzymał stopy procentowe bez zmian