Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

USA: Indeks nastrojów konsumentów w XI: 56,8 pkt

Polska Agencja Prasowa

USA: Indeks PMI composite w listopadzie 2022 r.: 46,3 pkt

Polska Agencja Prasowa

USA: Indeks PMI w usługach w listopadzie 2022 r.: 46,1 pkt

Polska Agencja Prasowa

USA: Indeks PMI w przemyśle w listopadzie 2022 r.: 47,6 pkt.

Polska Agencja Prasowa

USA: Zamówienia na dobra trwałe w październiku ‘22: +1 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa

USA: Liczba nowych bezrobotnych w ubiegłym tygodniu: 240 tys.

Polska Agencja Prasowa

USA: Indeks wniosków o kredyt hipoteczny MBA: +2,2 proc.

Polska Agencja Prasowa

UK: Indeks PMI w przemyśle w listopadzie ‘22: 46,2 pkt

Polska Agencja Prasowa

UK: Indeks PMI w usługach w listopadzie ‘22: 48,8 pkt

Polska Agencja Prasowa

GUS: Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w X ’22 +0,7 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa