Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

MF, NBP: Skup oblig. korp. należy rozpatrywać w kontekście struktury gospodarki

Villeroy: EBC musi przeciwdziałać nadm. zacieśnieniu war. finans.

Inflacja HICP w Niemczech w II wyniosła 1,6 proc. rdr.

Indeks PMI w strefie euro w przemyśle w II 57,9 pkt

Indeks PMI w Niemczech w przemyśle w lutym 60,7 pkt.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lutym 53,4 pkt.

Prof. Horban: Stoimy przed faktem znacznego wzrostu zachorowań

NBP analizuje zagadnienia dot. pieniądza cyfrowego b.c.; więcej negatywnych wniosków

Izba Reprezentantów USA poparła pakiet pomocowy Bidena

NBP: Banki udzieliły w styczniu kredytów na cele konsumpcyjne za 4.382 mln zł