Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

NBP odkupił na przetargu 5 serii obligacji łącznie za 1,83 mld zł

Eurostat: Koszty pracy w Polsce w II kw. ’21 wzrosły o 7,9 proc. rdr

GUS: Udział Niemiec w polskim eksporcie po lipcu wyniósł 28,6 proc.

GUS: Inflacja w sierpniu wyniosła rdr 5,5 proc., a mdm 0,3 proc.

GUS: Nadwyżka w obrotach towar. handlu zagr. po VII to 3,1 mld euro

BIEC: Wskaźnik Przyszłej Inflacji we wrześniu wzrósł o 0,2 pkt.

Produkcja przemysłowa w Chinach w VIII: +5,3 proc. rdr

Sprzedaż det. Chin w VIII: +2,5 proc. rdr. Konsensus: +7,0 proc.

CPI w USA w VIII: +0,3 proc. mdm. Konsensus: +0,4 proc.

Skuza: MF otwarte na dyskusję o kształcie podatku bankowego