Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Założenia polityki pieniężnej ’24.: Powrót CPI do celu stopniowy

Polska Agencja Prasowa

NBP utrzyma w ’24 r. zestaw instrumentów polit. pieniężnej

Polska Agencja Prasowa

RPP utrzyma w ’24 cel inflacyjny

Polska Agencja Prasowa

GUS: W II kw. cudzoziemcy na zakupy w PL wydali 11,7 mld zł

Polska Agencja Prasowa

Indeks Ifo w Niemczech we IX: 85,7 pkt

Polska Agencja Prasowa

GUS: Sprzedaż hurt. przeds. handl. w VIII spadła o 20,1 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

GUS: Nowe zamówienia w przemyśle w VIII spadły o 19,2 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

GUS: Nowe zamów. w przem. na eksport w VIII spadły o 15,9 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

GUS: W VIII w urzędach pracy 103,3 tys. nowych bezrobotnych

Polska Agencja Prasowa

GUS: Stopa bezrobocia w VIII wyniosła 5,0 proc.

Polska Agencja Prasowa