Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Szwecja: Bank centralny podwyższa stopy proc. o 50 b.p.

Polska Agencja Prasowa

NBP: Przyspieszenie dynamiki cen mieszkań w I kw. ’22

Polska Agencja Prasowa

Niemcy: W VI stopa bezrobocia: 5,3 proc. Konsensus: 5,0 proc.

Polska Agencja Prasowa

Węgry: MNB podwyższył 1-tyg. stopę procentową o 50 b.p.

Polska Agencja Prasowa

Francja: Wydatki konsumentów w maju mdm: +0,7 proc.

Polska Agencja Prasowa

Niemcy: Sprzedaż detaliczna w maju: +0,6 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa

UK: PKB w I kw.: +0,8 proc. kdk. Wstępnie: +0,8 proc.

Polska Agencja Prasowa

Prezes EBC nie wierzy w powrót do niskiej inflacji

Polska Agencja Prasowa

Japonia: Produkcja przemysłu w maju: -7,2 proc. mdm

Polska Agencja Prasowa

Chiny: Indeksy PMI w usługach i w przemyśle w VI

Polska Agencja Prasowa