Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

MF: Czerwiec ostatnim miesiącem wzrostu CPI, do końca roku spadek

Fed rozważy ogłoszenie redukcji QE na przyszłych posiedzeniach

Patkowski: Rząd będzie b. silnie zakotwiczał oczekiwania inflacyjne

NBP: Inflacja bazowa w maju wyniosła 4 proc.

NIK pozytywnie ocenia wykonanie założeń polityki pieniężnej NBP

NIK: Tylko jeden bank zaciągnął w 2020 r. w NBP kredyt wekslowy

NBP: Banki powinny wymagać od kredytobiorców buforów dochod. na wypadek wyższych stóp proc.

NBP: Ryzyko prawne dot. kredytów hipot. FX głównym zagrożeniem dla stabilności systemu

Produkcja przemysłowa w Chinach w V wzrosła o 8,8 proc.

Sprzedaż detaliczna Chin wzrosła o 12,4 proc. rdr. w V