Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Prezydent Argentyny zacieśnia więzi z USA i odwraca się od Chin

Polska Agencja Prasowa

Georgiewa pozostaje na stanowisku dyrektor zarządzającej MFW

Polska Agencja Prasowa

USA i UK wprowadziły zakaz importu rosyjskich metali

Polska Agencja Prasowa

USA: W IV ’24 indeks nastrojów konsumentów spadł do 77,9 pkt

Polska Agencja Prasowa

NBP: Aprecjacja zł miała wpływ na wartość obrotów tow. w II ‘24

Polska Agencja Prasowa

NBP: W II nadwyżka na rachunku bieżącym wyniosła 465 mln euro

Polska Agencja Prasowa

UZP: Liczba zamówień publicznych w marcu spadła o 19,7 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

BIEC: W kwietniu ‘24 wskaźnik przyszłej inflacji bez zmian

Polska Agencja Prasowa

MF: Deficyt budżetu po marcu wyniósł 24 mld zł

Polska Agencja Prasowa

UK: PKB w lutym 2024 r. wzrósł o 0,1 mdm

Polska Agencja Prasowa