Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

KE: W XI wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski spadł do 70,1 pkt

Agencja R&I: Rating Polski na poziomie „A”, perspektywa stabilna

BIEC: W XI Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury -2,3 pkt do 158,8 pkt

Francja: W III kw. 2020 r. PKB +18,7 proc. kdk, -3,9 proc. rdr

Francja: W X ’20 wydatki konsum. mdm +3,7 proc., rdr +2,7 proc.

USA: Trump ustąpi jeśli Kolegium Elektorów uzna zwycięstwo Bidena

BIK: W X firmy pożyczkowe udzieliły finansowania -32,8 proc. rdr

Polska i Węgry: Stanowisko ws. budżetu UE jest niezmienne

EBC: Kalibracja polityki monetarnej uzasadniona otoczeniem gospod.

Borys, PFR: W IV kw. 2020 r. spadek PKB o 3 – 4 proc. kdk