Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

KE zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy Węgier

Polska Agencja Prasowa

Ceny konsumpcyjne w strefie euro w listopadzie: +10,0 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

Agencja S&P obniżyła progn. wzr. PKB Polski w ’23 r. do 0,9 proc.

Polska Agencja Prasowa

GUS Polska wkroczyła w okres kryzysu demograficznego

Polska Agencja Prasowa

GUS: Inflacja w XI ‘22 wyniosła rdr 17,4 proc., a mdm 0,7 proc.

Polska Agencja Prasowa

GUS: PKB w III kw. 2022 r. wzrósł o 3,6 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

Niemcy: W listopadzie ’22 stopa bezrobocia: 5,6 proc.

Polska Agencja Prasowa

Narodowy Bank Węgier pozostawił 1-dniową stopę proc. bez zmian

Polska Agencja Prasowa

BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy w XI spadł o 0,1 pkt do 67,3 pkt

Polska Agencja Prasowa

PKB Francji w III kw.: +0,2 proc. kdk. Wstępnie: +0,2 proc.

Polska Agencja Prasowa