Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

Narodowy Bank Węgier utrzymał wysokość głównej stopy proc.

Polska Agencja Prasowa

GUS: Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury w IX wyniósł 91,7

Polska Agencja Prasowa

USA pożyczają Polsce 2 mld USD na modernizację obronności

Polska Agencja Prasowa

Czynnikami niepewności geopolityka, ceny surow., skala działań fisk.

Polska Agencja Prasowa

Założenia polityki pieniężnej ’24.: Powrót CPI do celu stopniowy

Polska Agencja Prasowa

NBP utrzyma w ’24 r. zestaw instrumentów polit. pieniężnej

Polska Agencja Prasowa

RPP utrzyma w ’24 cel inflacyjny

Polska Agencja Prasowa

GUS: W II kw. cudzoziemcy na zakupy w PL wydali 11,7 mld zł

Polska Agencja Prasowa

Indeks Ifo w Niemczech we IX: 85,7 pkt

Polska Agencja Prasowa

GUS: Sprzedaż hurt. przeds. handl. w VIII spadła o 20,1 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa