Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

MF: Polska wyemituje dług w wal. przy kap. po ujem. rentownościach

Zmiany ustawy CIT przyniosą w ’21 1,9 mld zł wpływów do budżetu

Powell: Silne zobowiązanie w forward guidance wspar. dla gosp.

Fed: Stopy proc. w USA bez zmian, pozostaną takie do końca 2023 r.

MF: Na przełomie 2020/21 powinno nastąpić wyraźne ograniczenie CPI

Sprzedaż detaliczna w USA w sierpniu wzrosła o 0,6 proc. mdm

NBP: W VIII inflacja bazowa wyniosła 4,0 proc. wobec 4,3 proc. w VII ’20

Aktywa warte 463,8 mln zł Otwarte Fundusze Emerytalne przek. do ZUS

W VII ’20 nadwyżka w handlu strefy euro (nsa) wyniosła 27,9 mld euro

OECD: W ’20 światowy PKB spadnie o 4,5 proc., a w ’21 +5 proc.