Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

GUS: W ’22 nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw +5,9 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

GUS: Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 5,5 proc.

Polska Agencja Prasowa

GUS: Nowe zamówienia w przemyśle w II spadły o 2,2 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

GUS: Nowe zamów. w przemyśle na eksport w II: +3,5 proc. rdr

Polska Agencja Prasowa

Szwajcaria: Bank centralny podwyższył stopy proc. o 50 b.p.

Polska Agencja Prasowa

Opinia EBC: Wakacje kredytowe a stabilność finansowa

Polska Agencja Prasowa

Jerome Powell o polityce monetarnej

Polska Agencja Prasowa

Powell: Mediana prognoz wzr. PKB: 0,4 proc. w ’23 i 1,2 proc. w ’24

Polska Agencja Prasowa

Powell: Fed będzie monitorować sytuację w systemie bankowym

Polska Agencja Prasowa

USA: Fed podniósł główną stopę procentową o 25 b.p.

Polska Agencja Prasowa