Artykuły

Depesze PAP dotyczące makroekonomii i bankowości centralnej.

NBP: Banki udzieliły w styczniu kredytów na nieruchomości mieszkaniowe za 4.931 mln zł

GUS: PKB w IV kw. 2020 r. spadł o 2,8 proc. rdr

PKB Francji w IV kw.: -1,4 proc. kdk, -4,9 proc. rdr

Sprzedaż detaliczna w Japonii w I spadła o 0,5 proc. mdm

Produkcja przemysłu w Japonii w I wzrosła o 4,2 proc. mdm

AstraZeneca dostarczy mniej szczepionek do UE

NBP przypomina, że może wziąć udział w konwersji kredytów FX tylko po spełnieniu warunków

Kościński: Pod koniec stycznia budżet miał 6,6 mld zł nadwyżki

Liczba nowych bezrobotnych w USA w ub. tyg. 730 tys.; prognoza 838 tys.

KE: Wsk. oczekiwań inflacyjnych w Polsce w II spadł do 50,0 pkt.