Pengab wzrósł w VI do 12,4 pkt., dalsze pogorszenie dynamiki kred.

Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w czerwcu w stosunku do majowego poziomu o 4,3 pkt. do 12,4 pkt. Odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej, przy umiarkowanym wzroście zainteresowania klientów produktami depozytowymi – poinformowały Związek Banków Polskich oraz Minds & Roses.

Wskaźnik ocen wyniósł w czerwcu 14,9 pkt, czyli w porównaniu do poprzedniego miesiąca wzrósł o 8,6 pkt. Wskaźnik prognoz był niższy o 0,1 pkt i wyniósł 9,9 pkt.

„Wskaźniki ocen kredytów zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw cały czas pozostają w mocno ujemnych wartościach, a prognozy na kolejny miesiąc notują spadki” – powiedział cytowany w komunikacie prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

„Bieżący odczyt wskazuje na dalszą pogłębiającą się perspektywę pogorszenia dynamiki akcji kredytowej, przy umiarkowanym wzroście zainteresowania klientów produktami depozytowymi. W perspektywie sześciomiesięcznej jedenasty miesiąc z rzędu zanotowano pogłębiające się spadki prognoz makroekonomicznych, sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych. Korekty w perspektywie sześciomiesięcznej spodziewane są także na wszystkich rynkach kredytowych” – powedział, cytowany w raporcie, Marcin Idzik z Minds & Roses.

Wskaźnik prognoz w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych wyniósł w czerwcu minus 45 pkt., czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem spadł o 17 pkt, a wskaźnik oceny dla tego segmentu wyniósł minus 34 pkt, czyli spadł o 6 pkt.

Wskaźnik prognoz dla kredytów podmiotów gospodarczych w czerwcu wyniósł minus 10 pkt, czyli był niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca o 14 pkt. Wskaźnik ocen zanotował minus 12 pkt i w porównaniu z poprzednim miesiącem spadł o 12 pkt.

Sześciomiesięczna prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wyniosła minus 87 pkt, czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 16 pkt. Prognoza dla przedsiębiorstw wyniosła minus 70 pkt, czyli w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 12 pkt.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 13–27 czerwca. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo wzięło udział 87 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

seb/ asa/


Artykuły powiązane

Ukierunkowana pomoc fiskalna lepiej stymuluje konsumpcję

Kategoria: VoxEU
Transfery fiskalne o mniejszej wartości wypłacane większej grupie gospodarstw domowych o niskich dochodach stymulują łączną konsumpcję bardziej niż większe transfery przekazywane węższej grupie gospodarstw.
Ukierunkowana pomoc fiskalna lepiej stymuluje konsumpcję

Obawy o finanse a krańcowa skłonność do konsumpcji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Wyniki prowadzonego w czasie pandemii badania, pokazują, że brytyjskie gospodarstwa domowe, obawiające się o swoją przyszłość finansową - w przypadku jednorazowej korzystnej zmiany dochodu -  zamierzają jednak wydać na konsumpcję więcej niż pozostałe.
Obawy o finanse a krańcowa skłonność do konsumpcji