PIE, PFR: Poziom zatrudnienia chce utrzymać 78 proc. firm

78 proc. firm planuje utrzymać poziom zatrudnienia, bez większych zmian względem końca czerwca 2020 r. – wynika z kolejnej edycji badania PFR i PIE, przeprowadzonego pod koniec lipca 2020 r. W ciągu miesiąca odsetek pracujących, którzy deklarują zmniejszony wymiar czasu pracy spadł o 8 p.p. do 22 proc.

„Obecnie 78 proc. firm planuje utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia. 6 proc. przedsiębiorców planuje redukcję zatrudnienia. 13 proc. firm planuje zwiększyć liczbę pracowników firmy” – napisano.

Liczby dotyczące redukcji i zwiększenia zatrudnienia są takie same jak przed miesiącem.

„Na tle całego rynku najbardziej wyróżniają się duże firmy: 22 proc. planuje zwiększać zatrudnienie i aż 16 proc. chce zredukować” – dodano.

Największy udział firm (18 proc.) planujących wzrost zatrudnienia występuje w produkcji, po 6 proc. firm handlowych, produkcyjnych i usługowych planuje redukcję zatrudnienia.

W porównaniu do badania z końca czerwca 2020 r. o 8 p.p. – do 22 proc. – zmniejszył się udział pracowników, których czas pracy w porównaniu do lutego 2020 r. został zmniejszony. 62 proc. pracowników pracuje w takim samym wymiarze czasu pracy, a 10 proc. w zwiększonym.

83 proc. firm planuje utrzymanie dotychczasowych poziomów wynagrodzeń, o 12 p.p. więcej niż pod koniec czerwca 2020 r. 6 proc. firm planuje obniżenie pensji, 5 proc. firm planuje podniesienie wynagrodzeń, odpowiednio o 6 p.p. mniej i 9 p.p. mniej niż przed miesiącem.

Pracownicy w zdecydowanej większości (72 proc.) oceniają ryzyko utraty pracy w najbliższych trzech miesiącach jako zdecydowanie lub raczej nieprawdopodobne, 12 proc. badanych widzi możliwość utraty pracy jako zdecydowanie lub raczej prawdopodobną. Większość pytanych (62 proc.) ocenia szanse na wzrost swojego dochodu w 2020 r. jako zdecydowanie lub raczej nierealne, zaś co czwarty badany (25 proc.) twierdzi, że taka opcja jest zdecydowanie lub raczej realna.

Względem końca czerwca 2020 r. o 4 p.p. do 32 proc. obniżył się odsetek firm, które zaraportowały spadek przychodów. Niższy odsetek firm w porównaniu z końcem czerwca deklaruje także wzrost przychodów (17 proc. vs 22 proc.), a brak zmian przychodów podało 43 proc. firm (33 proc. miesiąc wcześniej).

Obecnie 27 proc. badanych firm notowało spadek zamówień, wobec 66 proc. na koniec kwietnia i 33 proc. na koniec czerwca 2020 r.

Z badania PIE i PFR wynika, że pogorszyła się subiektywna ocena płynności finansowej przedsiębiorstw. Odsetek firm, które oceniają swoją płynność finansową jako wystarczającą, aby przetrwać okres powyżej 3 miesięcy na koniec lipca 2020 r. wyniósł 54 proc., tyle samo co w maju i wobec 60 proc. na koniec czerwca 2020 r.

Odsetek firm, którym zapasy gotówki wystarczą na 1 – 3 miesiące, pod koniec lipca 2020 r. w porównaniu do początku miesiąca, wzrósł o 7 p.p. do 38 proc. (podobny poziom co w maju 2020 r.).

Dla 41 proc. firm nieopłacone przez kontrahentów należności stanowią mniej niż 10 proc. wszystkich wystawionych faktur. W porównaniu do czerwca 2020 r. jest to wzrost o 7 pkt proc.

Dla 39 proc. firm nieopłacone przez kontrahentów faktury stanowią od 10 proc. do 25 proc. wszystkich wystawionych faktur. W porównaniu do czerwca 2020 r. jest to wzrost o 5 pkt proc.

Dla 25 proc. firm nieopłacone przez kontrahentów faktury stanowią od 25 proc. do 50 proc. wszystkich wystawionych faktur. W porównaniu do czerwca 2020 r. jest to spadek o 11 pkt proc.

tus/asa/


Artykuły powiązane

Polityka rynku pracy po pandemii musi chronić kapitał ludzki

Kategoria: Trendy gospodarcze
Absolutnym priorytetem jest obecnie zachowanie poczucia przywiązania pracowników do dotychczasowych miejsc pracy. Trwała realokacja zatrudnienia po obecnym przejściowym i nietypowym wstrząsie może doprowadzić do utraty kapitału ludzkiego właściwego dla poszczególnych firm.
Polityka rynku pracy po pandemii musi chronić kapitał ludzki

Więcej Polaków może pracować, jeśli im się to ułatwi

Kategoria: Pracownicy NBP
Podaż pracy, czyli liczba osób aktywnych zawodowo, zmniejsza się o około 100 tys. rocznie. Do zrównoważenia ubytku wystarczyłby jednak wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 0,3 punktu proc. – mówią dr Katarzyna Saczuk i dr Robert Wyszyński z Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.
Więcej Polaków może pracować, jeśli im się to ułatwi

Praca coraz bardziej zdalna

Kategoria: Trendy gospodarcze
Znaczenie pracy zdalnej rośnie od wielu lat, a obecny kryzys ewidentnie ten trend wzmacnia. Całkowite przejście na taki tryb działań jest dla większości firm mało prawdopodobne. Nową normą stanie się elastyczna praca, a będą ją wykonywać przedstawiciele Generacji Flex.
Praca coraz bardziej zdalna