PIE: Spadek eksportu do Niemiec o 10 proc. rdr obniży PKB o 0,6 p.p.

Spadek polskiego eksportu do Niemiec o 10 proc. w ujęciu rocznym skutkowałby zmniejszeniem tempa PKB o 0,6 pkt proc. – oceniają analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

„Z punktu widzenia polskiej gospodarki najbardziej niekorzystny byłby spadek popytu finalnego na polskie towary i usługi ze strony Niemiec, czyli w uproszczeniu zmniejszenie eksportu za Odrę. Spadek tego popytu o 10 proc. (w ujęciu rocznym) skutkowałby zmniejszeniem tempa PKB o ponad 0,6 pkt. proc., co wynika z obliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego na podstawie światowych tablic przepływów międzygałęziowych WIOD” – napisano.

Analitycy PIE podali, że dotkliwy byłby także spadek popytu w Wielkiej Brytanii i Francji. W tym przypadku tempo polskiego PKB zmniejszyłoby się po ok. 0,2 pkt. proc.

W przypadku USA, Rosji i Włoch obniżka tempa PKB wyniosłaby po ok. 0,15 pkt. proc., a w przypadku Chin o 0,11 pkt. proc.

„Obliczenia uwzględniają nie tylko bezpośredni polski eksport do danego kraju, ale również sytuację, gdy polska wartość dodana dociera do danego kraju za pośrednictwem innego partnera handlowego” – napisano.

map/osz/


Artykuły powiązane

Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008-2009

Kategoria: Analizy
Pandemia COVID-19 wywołała głęboki spadek obrotów handlu zagranicznego. Choć dane dotyczące skali tego załamania ciągle napływają, prognozy sugerują, że spadek handlu światowego będzie prawdopodobnie największy od zakończenia II wojny światowej.
Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008-2009

Polska i Niemcy w strumieniach handlu

Kategoria: Raporty
Już trzecią dekadę Niemcy zajmują pierwsze miejsce w polskim eksporcie i imporcie towarów oraz usług. Analizując handel pod kątem wartości dodanej, zawartej w strumieniach handlu, popyt odbiorców końcowych w Niemczech wygenerował w Polsce 1,4 mln miejsc pracy.
Polska i Niemcy w strumieniach handlu

Powracające kłopoty fiskalne

Kategoria: Analizy
Dobra koniunktura międzynarodowa pozwoliła utrzymać przez kilka lat silny wzrost gospodarczy w Polsce. Dzięki temu poprawiła się też sytuacja finansów publicznych. Spowolnienie, które nas czeka w najbliższych miesiącach oraz konieczność zwiększenia wydatków dla wsparcia zamrożonej gospodarki pogorszą sytuację budżetu.
Powracające kłopoty fiskalne