PIE: W 2020 r. więcej dni roboczych podwyższy PKB Polski o ok. 0,3 p.p.

27.02.2020

Większa liczba dni roboczych w 2020 r. podwyższy PKB Polski o ok 0,3 pkt. proc. – oceniają ekonomiści Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Liczba dni roboczych w 2020 r. wyniesie 253 wobec 251 w 2019 r. „Szacujemy, że w przypadku Polski każdy dzień roboczy więcej oznacza o 0,14 proc. wyższe PKB. Ponieważ w 2020 r. liczba dni roboczych jest o 2 większa niż w 2019 r., pozytywny wpływ kalendarza na wzrost PKB szacujemy na prawie 0,3 pkt. proc. To około 1/10 prognozowanego wzrostu gospodarczego w 2020 r.” – napisano w raporcie.

Analitycy PIE dokonali obliczeń z uwzględnieniem tego, że liczba dni roboczych ma zróżnicowany wpływ na PKB w zależności od sektora. „Znacznie większy w przemyśle, natomiast stosunkowo niewielki w usługach i rolnictwie. Z tego powodu podstawą do obliczeń była wartość PKB tworzona wyłącznie w trzech podsektorach najsilniej zależnych od liczby dni roboczych: produkcji przemysłowej, produkcji budowlano-montażowej oraz transporcie” – napisano.

map/asa/

Artykuły powiązane