PIE: W lipcu Miesięczny Indeks Koniunktury spadł o 2,7 pkt

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), mierzący nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce, w lipcu 2024 r. spadł o 2,7 pkt do 96,8 pkt – wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

PIE podaje, że jest to już drugi z kolei miesiąc w 2024 r., w którym MIK jest poniżej poziomu neutralnego (100,0).

Obecny MIK ma najniższą wartość w tym roku i jest o 5,2 pkt niższy od najwyższej tegorocznej wartości MIK odnotowanej w lutym (102,0 pkt). Tegoroczny odczyt dla lipca jest niższy o 0,3 pkt od odczytu ubiegłorocznego.

„O pogorszeniu nastrojów przedsiębiorców w lipcowym odczycie zadecydowała, podobnie jak w badaniu czerwcowym, przewaga ocen negatywnych dla komponentów: inwestycje, wartość sprzedaży, nowe zamówienia oraz moce produkcyjne” – napisano.

Wśród siedmiu obserwowanych komponentów MIK, odsezonowane wartości trzech (zatrudnienie, wynagrodzenia, płynność finansowa) są powyżej poziomu neutralnego, podobnie jak w badaniu czerwcowym.

„Tylko wartość komponentu wynagrodzenia wzrosła mdm (o 3,4 pkt. do poziomu 117,1 pkt.), co wynika z obowiązującej od początku lipca podwyżki płacy minimalnej w Polsce” – napisano.

Spadły natomiast mdm wartości wskaźników: zatrudnienie (101,1 pkt; spadek o 3,0 pkt) oraz płynność finansowa (121,7 pkt; spadek o 5,0 pkt).

„Mimo rosnących kosztów zatrudnienia i niesprzyjających warunków rynkowych dla biznesu, przedsiębiorstwa mają stosunkowo dobrą płynność finansową i chcą utrzymać poziom zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach” – napisano.

Wskaźnik inwestycje w aktywa materialne i niematerialne firm wzrósł mdm (o 2,6 pkt do poziomu 68,7 pkt), ale nadal pokazuje przewagę firm nieinwestujących nad inwestującymi.

W lipcowym odczycie nieznacznie spadł mdm wskaźnik wartości sprzedaży (o 0,5 pkt do poziomu 86,8 pkt).

Wartość wskaźnika liczby nowych zamówień spadła również mdm (o 3,7 pkt do poziomu 85,9 pkt) i jest najniższą wartością tego komponentu w 2024 r.

„Negatywna ocena wskaźników wartości sprzedaży oraz nowych zamówień przez przedsiębiorców ma swoje źródło m.in. w spadku dynamiki cen, szczególnie żywności w naszym kraju oraz słabym popycie ze strony zagranicznych odbiorców towarów i usług” – napisano.

Wartość komponentu moce produkcyjne spada już szósty z kolei miesiąc (z 101,7 pkt w odczycie lutowym do 96,0 pkt w lipcu).

„Wskazuje to na posiadanie przez firmy zbyt dużych mocy produkcyjnych przy istniejącym portfelu zamówień i skali popytu” – napisano.

PIE podaje, że w lipcu tylko firmy produkcyjne odnotowały wartość wskaźnik powyżej poziomu neutralnego (111,9 pkt) ze wzrostem mdm o 7,1 pkt.

map/


Artykuły powiązane

Światełko w tunelu – w oddali

Kategoria: Trendy gospodarcze
Polscy przedsiębiorcy wykazują ostrożny optymizm w ocenie sytuacji gospodarczej. Nie na tyle duży, by jednak planować inwestycje.
Światełko w tunelu – w oddali

Media społecznościowe i metawersum zdynamizują e-commerce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Po pandemii globalny e-commerce notuje malejącą dynamikę wzrostu, a w niektórych geografiach nawet spadek obrotów. Jego nową siłą napędową stają się media społecznościowe, a niedługo będzie nią także metaverse.
Media społecznościowe i metawersum zdynamizują e-commerce

Mit o szczytowej globalizacji: Część 3 – Jak zwijają się globalne łańcuchy dostaw

Kategoria: Trendy gospodarcze
W debacie publicznej na temat deglobalizacji standardowym wyjaśnieniem spadku wskaźnika handlu produktami przemysłowymi do PKB jest tzw. zwijanie się globalnych łańcuchów wartości. W trzecim z serii czterech artykułów autor przygląda się temu spadkowi i identyfikuje dwa stojące za nim czynniki.
Mit o szczytowej globalizacji: Część 3 – Jak zwijają się globalne łańcuchy dostaw