PIE: W maju Miesięczny Indeks Koniunktury wzrósł o 0,9 pkt

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), mierzący nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce, wzrósł w maju o 0,9 pkt do 101,2 pkt –  wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Wartość MIK w tegorocznych odczytach wykazuje nieznaczne miesięczne wahania i od początku roku pozostaje powyżej poziomu neutralnego (100,0 pkt), co oznacza przewagę nastrojów pozytywnych wśród przedsiębiorców. Obecny MIK jest o 5,2 pkt wyższy niż ubiegłoroczny odczyt majowy (96,0 pkt), który odzwierciedlał przewagę nastrojów negatywnych.

PIE podaje, że o utrzymaniu wartości MIK powyżej poziomu neutralnego – podobnie jak w kwietniowym odczycie – zadecydowała przewaga ocen pozytywnych przedsiębiorców dla komponentów: zatrudnienie, wynagrodzenia, płynność finansowa.

Jak podają autorzy badania w majowym odczycie, wśród siedmiu obserwowanych komponentów MIK, odsezonowane wartości trzech (zatrudnienie, wynagrodzenia, płynność finansowa) są powyżej poziomu neutralnego. Dwa z nich nieznacznie wzrosły mdm: zatrudnienie (104,5 pkt; wzrost o 1,0 pkt) oraz wynagrodzenia (117,5 pkt; wzrost o 0,7 pkt).

„Wzrost wartości komponentu zatrudnienie oznacza, że mimo rosnących kosztów zatrudnienia, nadal więcej firm zamierza zatrudniać niż zwalniać pracowników. Ma to też związek z sezonowym wzrostem zatrudnienia w budownictwie i usługach” – napisano.

Komponent płynność finansowa spadł mdm o 4,3 pkt do poziomu 121,4 pkt, co jest wartością zbliżoną do odnotowanej w odczycie marcowym 2024 r. (121,5 pkt).

„Firmy, mimo rosnących kosztów działalności gospodarczej i niepewności zdarzeń gospodarczych, są w stosunkowo dobrej kondycji finansowej. Ponad połowa firm (58 proc.) deklaruje, że ma wystarczające środki finansowe, aby funkcjonować na rynku powyżej trzech miesięcy” – napisano.

W majowym odczycie wzrósł mdm wskaźnik wartości sprzedaży (o 2,7 pkt do poziomu 95,3 pkt).

W majowym odczycie wartość komponentu moce produkcyjne spadła (o 1,5 pkt mdm), już trzeci miesiąc z kolei.

„Ma to związek z utrzymującą się od początku roku poniżej poziomu neutralnego (100,0) wartością komponentów nowe zamówienia i wartość sprzedaży, co wskazuje na krytyczną ocenę dotychczasowego popytu na oferowane produkty i usługi przez przedsiębiorców. Ostrożny optymizm budzi majowy odczyt komponentu inwestycji, którego wartość wzrosła mdm o 5,3 pkt do poziomu 74,7 pkt, chociaż ciągle jest poniżej poziomu neutralnego i odzwierciedla reakcję firm na niepewność zdarzeń gospodarczych i zwiększone ryzyko inwestowania” – podaje PIE.

W maju nastroje pozytywne przeważają w handlu, usługach, produkcji oraz branży TSL.

Nastroje pozytywne przeważają również w produkcji.

map/ ana/


Artykuły powiązane

Światełko w tunelu – w oddali

Kategoria: Trendy gospodarcze
Polscy przedsiębiorcy wykazują ostrożny optymizm w ocenie sytuacji gospodarczej. Nie na tyle duży, by jednak planować inwestycje.
Światełko w tunelu – w oddali

Systemy płacy minimalnej w świetle doświadczeń międzynarodowych

Kategoria: Trendy gospodarcze
Relacja między minimalnym a przeciętnym wynagrodzeniem w różnych branżach w 2023 r. wahała się od niespełna 30 do niemal 70 proc., a różnice między województwami wynosiły kilkanaście punktów proc. Czy ewentualne zmiany w mechanizmie najniższej płacy są zasadne?
Systemy płacy minimalnej w świetle doświadczeń międzynarodowych

Europejski biznes w Chinach a turbulentne zmiany w otoczeniu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poprawiają się wyniki finansowe większości europejskich firm w Chinach, ale prowadzenie działalności gospodarczej stało się trudniejsze w mniej przewidywalnym i mniej stabilnym otoczeniu.
Europejski biznes w Chinach a turbulentne zmiany w otoczeniu