PIE: W VII główną barierą dział. firm: wysokie koszty pracownicze

Główną barierą utrudniającą działalność firmom w lipcu 2024 r. były wysokie koszty pracownicze – wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Wskazało na to 70 proc. badanych firm i jest to wzrost mdm o 1 pkt proc.

Na kolejnych miejscach znalazły się rosnące ceny energii (60 proc.; wzrost mdm o 3 pkt. proc.) i niepewność sytuacji gospodarczej (57 proc.; wzrost mdm o 1 pkt. proc.).

W stosunku do poprzedniego miesiąca zmniejszył się udział firm skarżących się na niedostępność pracowników (48 proc.; spadek mdm o 2 pkt. proc.) i zatory płatnicze (44 proc.; spadek mdm o 2 pkt. proc.).

Zwiększył się natomiast udział przedsiębiorstw zmagających się z rosnącymi kosztami finansowania (31 proc.; wzrost mdm o 4 pkt. proc.) i niedostępnością produktów (20 proc.; wzrost mdm o 1 pkt. proc.).

Rosnące koszty pracownicze doskwierały przede wszystkim firmom z branży TSL (76 proc.) i budowlanym (75 proc.).

Na rosnące ceny energii narzekały przede wszystkim przedsiębiorstwa produkcyjne (72 proc.), a na niepewność sytuacji gospodarczej – produkcyjne (66 proc.) i z branży TSL (66 proc.).

Na niedostępność pracowników i produktów skarżyły się głównie firmy budowlane (odpowiednio: 64 proc. i 28 proc.).

Zatory płatnicze stanowiły problem głównie w branży TSL (55 proc.), a rosnące koszty finansowania – w produkcyjnej (37 proc.). (PAP Biznes)

map/ ana/


Artykuły powiązane

Kryzys energetyczny a niemiecki sektor przemysłowy

Kategoria: Trendy gospodarcze
W 2022 roku hurtowe ceny energii w Europie osiągnęły bezprecendensową wysokość, co wzbudziło obawy o deindustrializację. W naszym artykule omawiamy wpływ wyższych cen energii na produkcję przemysłową w Niemczech.
Kryzys energetyczny a niemiecki sektor przemysłowy

Zmiany mechanizmów przeniesienia cen a „domknięcie” procesu dezinflacji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Stopy inflacji w strefie euro i w USA gwałtownie wzrosły w 2022 r., po części w wyniku poważnych szoków wywołanych zwyżką cen energii. Nasz artykuł zawiera analizę przeniesienia cen energii na inflację bazową w Stanach Zjednoczonych i Niemczech począwszy od lat 70. XX w. Wykazujemy, że siła tego przenoszenia nie jest stała, ale zmienia się w czasie. Wpływ cen energii na inflację w latach 70. XX w. był silny w Stanach Zjednoczonych – w przeciwieństwie do Niemiec. W obu krajach zaobserwowano silne przenoszenie cen energii w 2022 r., która jednak osłabiła się w ostatnich kwartałach, co świadczyłoby o przywróceniu bardziej normalnej dynamiki inflacji.
Zmiany mechanizmów przeniesienia cen a „domknięcie” procesu dezinflacji

Utrzymanie odporności i odnowy w Europie: fakty kształtujące przyszłość

Kategoria: Trendy gospodarcze
W tym artykule dowodzimy, że przyszłość gospodarcza Europy zależy od jej zdolności do konkurowania na poziomie międzynarodowym na gruncie innowacji, szczególnie w dziedzinie strategicznych technologii związanych z transformacją klimatyczną.
Utrzymanie odporności i odnowy w Europie: fakty kształtujące przyszłość