PKB Francji w III kw.: +0,2 proc. kdk. Wstępnie: +0,2 proc.

Produkt Krajowy Brutto Francji kdk wzrósł o 0,2 proc. w III kwartale 2022 – poinformował urząd statystyczny Insee w II wyliczeniu.

Wstępnie spodziewano się, że PKB kdk wzrósł o 0,2 proc., po +0,5 proc. w II kw.

„W ujęciu rdr PKB wzrósł w III kw. o 1,0 proc.” – podał Insee.

Tu spodziewano się wzrostu PKB o 1,0 proc., po zwyżce w II kw. o 4,2 proc.

aj/ osz/


Artykuły powiązane

Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Kategoria: Analizy
W II kwartale br. nastąpiło wyraźne przyspieszenie nominalnej dynamiki obrotów towarowych w polskim handlu zagranicznym, do czego przyczyniły się rosnące ceny transakcyjne.
Ceny podniosły dynamikę polskiego handlu zagranicznego

Niestandardowa recesja pandemiczna w gospodarce Francji

Kategoria: Trendy gospodarcze
Okres recesji trwał we Francji dwa kwartały i był najkrótszy od 1970 r., jednak skala załamania wzrostu w wyniku COVID-19 była rekordowa. Spadek PKB między szczytem a minimum cyklu wynosił 18,4 proc.
Niestandardowa recesja pandemiczna w gospodarce Francji

Rolnictwo w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Wpływ pandemii COVID-19 w rolnictwie był mniejszy niż w przypadku innych sektorów z uwagi na stosunkowo niską elastyczność dochodową popytu na żywność. Sytuacja na rynku surowców rolnych była jednak bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Rolnictwo w czasie pandemii