PKB Niemiec w 2020 r. spadł o 5,0 proc.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w 2020 r. spadł o 5,0 proc., bez uwzględniania czynników sezonowych (NSA) – poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w I wyliczeniu.

Analitycy spodziewali się spadku PKB o 5,2 proc., po wzroście w 2019 r. o 0,6 proc.

Po uwzględnieniu dni roboczych PKB Niemiec spadł w 2020 o 5,3 proc. wobec +0,6 proc. w 2019.

Deficyt budżetowy w 2020 r. wyniósł 4,8 proc. PKB. Prognozowano 6,0 proc. PKB.

aj/ gor/


Artykuły powiązane

Powracające kłopoty fiskalne

Kategoria: Analizy
Dobra koniunktura międzynarodowa pozwoliła utrzymać przez kilka lat silny wzrost gospodarczy w Polsce. Dzięki temu poprawiła się też sytuacja finansów publicznych. Spowolnienie, które nas czeka w najbliższych miesiącach oraz konieczność zwiększenia wydatków dla wsparcia zamrożonej gospodarki pogorszą sytuację budżetu.
Powracające kłopoty fiskalne

Polska i Niemcy w strumieniach handlu

Kategoria: Raporty
Już trzecią dekadę Niemcy zajmują pierwsze miejsce w polskim eksporcie i imporcie towarów oraz usług. Analizując handel pod kątem wartości dodanej, zawartej w strumieniach handlu, popyt odbiorców końcowych w Niemczech wygenerował w Polsce 1,4 mln miejsc pracy.
Polska i Niemcy w strumieniach handlu

Rosja lubi bić (anty)rekordy

Kategoria: Analizy
Rosja, przy dużej zależności gospodarki od cen ropy naftowej, nigdy nie imponowała tempem wzrostu gospodarczego, nawet w okresie dobrej koniunktury i wysokiego poziomu cen na światowym rynku węglowodorów.
Rosja lubi bić (anty)rekordy