PKB Niemiec w 2021 r. wzrósł o 2,7 proc.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w 2021 r. wzrósł, bez uwzględnienia czynników sezonowych, o 2,7 proc. – poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Analitycy prognozowali, że PKB Niemiec wzrósł w ub. roku o 2,7 proc. po spadku w 2020 o 4,6 proc., po korekcie z -5,0 proc.

Nie podano danych za IV kw., ale jak ocenia Ministerstwo Gospodarki Niemiec, ostatnie 3 miesiące ub. roku były „słabe”.

„Ostatni kwartał 2021 r. był prawdopodobnie słaby, biorąc pod uwagę wprowadzanie ograniczeń w sektorze usług wymagających częstych kontaktów i trudności produkcyjne z powodu utrzymujących się wąskich gardeł w dostawach” – wskazał niemiecki resort gospodarki.

aj/ asa/


Artykuły powiązane

Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dzięki europejskiej integracji gospodarczej i napływowi kapitału zagranicznego wykształcił się przez ostatnie kilkanaście lat swoisty klaster przemysłowy tworzony przez państwa Grupy Wyszehradzkiej i Niemcy.
Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec

Specjalizacja polskiego eksportu towarów i usług

Kategoria: Analizy
W ostatnim dziesięcioleciu wzrastała rola usług w światowym handlu. Tym bardziej spektakularny wydaje się wzrost udziału Polski w światowym eksporcie usług, co częściowo można wyjaśniać poprawą konkurencyjności pozacenowej polskiej gospodarki.
Specjalizacja polskiego eksportu towarów i usług

Niemoc Niemiec potrwa do wiosny

Kategoria: Oko na gospodarkę
Zima zwykle zaskakuje drogowców, ale prognostów w ostatnim półroczu zaskoczyło lato. Po pierwszym szoku, jakim był na wiosnę wybuch pandemii, skala odbicia w III kwartale skłoniła ekonomistów do rewizji prognoz w górę. Taki scenariusz realizował się w wielu krajach na świecie, także w Niemczech.
Niemoc Niemiec potrwa do wiosny