PKB Niemiec w II kw.: +1,5 proc. kdk. Konsensus: +2 proc.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w I kwartale 2021 r. wzrósł o 1,5 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych – poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden w I wyliczeniu.

Oczekiwano +2 proc.

W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł w II kwartale o 9,2 proc. Tu szacowano 9,6 proc.

Urząd statystyczny podał też, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł o 9,6 proc. w II kwartale rdr. Tu prognozowano 9,6 proc.

kkr/ mfm/


Artykuły powiązane

Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec

Kategoria: Trendy gospodarcze
Dzięki europejskiej integracji gospodarczej i napływowi kapitału zagranicznego wykształcił się przez ostatnie kilkanaście lat swoisty klaster przemysłowy tworzony przez państwa Grupy Wyszehradzkiej i Niemcy.
Rośnie znaczenie krajów V 4 w handlu Niemiec

Historycznie wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

Kategoria: Analizy
Utrwala się nadwyżkowy charakter obrotów Polski z zagranicą. Jednak pozytywny wynik handlu w II kwartale 2020 r. z dużym prawdopodobieństwem można uznać za zjawisko jednorazowe. Przyczynił się do tego bowiem silny spadek cen ropy oraz pogłębienie się spadku importu pod wpływem lockdownu.
Historycznie wysoka nadwyżka w handlu zagranicznym Polski

Rolnictwo w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Wpływ pandemii COVID-19 w rolnictwie był mniejszy niż w przypadku innych sektorów z uwagi na stosunkowo niską elastyczność dochodową popytu na żywność. Sytuacja na rynku surowców rolnych była jednak bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Rolnictwo w czasie pandemii