PKB Niemiec w IV kw.: -0,7 proc. kdk. Konsensus: -0,3 proc.

Produkt Krajowy Brutto Niemiec w IV kwartale 2021 r. spadł o 0,7 proc. kdk, po uwzględnieniu czynników sezonowych – poinformował w komunikacie Federalny Urząd Statystyczny w I wyliczeniu. Na rynku spodziewano się -0,3 kdk, po +1,7 proc. w III kw.

W ujęciu rdr PKB Niemiec wzrósł w IV kwartale o 1,4 proc. Tu szacowano +1,8 proc., po wzroście w III kw. o 2,9 proc., po korekcie z +2,5 proc.

Urząd statystyczny podał też, że bez uwzględniania czynników sezonowych PKB Niemiec wzrósł o 1,4 proc. w IV kwartale rdr. Tu szacowano +1,8 proc. wobec +2,8 proc. w III kw., po korekcie z +2,5 proc.

aj/ ana/


Artykuły powiązane