PKB USA w IV kw.: 2,9 proc. SAAR kdk. Konsensus: 2,6 proc.

Produkt Krajowy Brutto USA w czwartym kwartale 2022 r. wzrósł o 2,9 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału – podał Departament Handlu USA w pierwszym wyliczeniu. Oczekiwano 2,6 proc., wobec 3,2 proc. w III kw.

Konsumpcja prywatna wzrosła w IV kw. o 2,1 proc., wobec 2,3 proc. w poprzednim kwartale. Oczekiwano 2,9 proc.

Bazowy deflator PCE wyniósł w IV kw. w ujęciu zanualizowanym kdk 3,9 proc., wobec prognoz 3,9 proc. i 4,7 proc. w poprzednim kwartale. Deflator PCE to preferowana przez amerykańską Rezerwę Federalną miara inflacji. (PAP Biznes)

tus/ ana/


Artykuły powiązane

Obawy o miękkie lądowanie USA i Chin

Kategoria: Trendy gospodarcze
Fed pewnie podwyższy stopy procentowe 14 grudnia. O tym czy kontynuowanie zacieśniania w obecnych warunkach jest dobrą decyzją miesiąc wcześniej dyskutowali czołowi ekonomiści zaproszeni przez MFW.
Obawy o miękkie lądowanie USA i Chin