GUS: PKB w II kw. 2020 r. spadł o 8,2 proc. rdr

Produkt Krajowy Brutto w II kwartale 2020 roku spadł o 8,2 proc. rdr wobec wzrostu na poziomie 2,0 proc. rdr w I kw. 2020 r. – wynika z flash szacunku GUS. Kdk PKB spadł o 8,9 proc.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w II kw. 2020 r. PKB spadł o 9,0 proc. rdr.

Pełne dane o PKB w II kw. GUS poda 31 sierpnia 2020 r.

pat/map/asa/


Artykuły powiązane

PKB – wskaźnik ułomny, ale lepszego brak

Kategoria: Analizy
PKB to miara daleka od doskonałości, a jej ułomność zwiększa się wraz z postępującą globalizacją i rozwojem gospodarki cyfrowej. Ale trudno oczekiwać, aby w najbliższej przyszłości stworzono lepszy wskaźnik rozwoju gospodarczego.
PKB – wskaźnik ułomny, ale lepszego brak

Powracające kłopoty fiskalne

Kategoria: Analizy
Dobra koniunktura międzynarodowa pozwoliła utrzymać przez kilka lat silny wzrost gospodarczy w Polsce. Dzięki temu poprawiła się też sytuacja finansów publicznych. Spowolnienie, które nas czeka w najbliższych miesiącach oraz konieczność zwiększenia wydatków dla wsparcia zamrożonej gospodarki pogorszą sytuację budżetu.
Powracające kłopoty fiskalne