PKB Włoch w II kw.: +2,7 proc. kdk. Konsensus: +1,3 proc.

Produkt Krajowy Brutto Włoch wzrósł o 2,7 proc. w II kwartale 2021 r. kdk – poinformował urząd statystyczny w I wyliczeniu.

Na rynku spodziewano się, że PKB kdk wzrósł o 1,3 proc., po wzroście w I kw. o 0,2 proc., po korekcie z +0,1 proc.

W ujęciu rdr PKB wzrósł w II kw. o 17,3 proc.

Tu spodziewano się wzrostu PKB o 15,6 proc., po spadku wskaźnika w I kw. o 0,7 proc.

kkr/ osz/ mfm/


Artykuły powiązane

Rosja lubi bić (anty)rekordy

Kategoria: Analizy
Rosja, przy dużej zależności gospodarki od cen ropy naftowej, nigdy nie imponowała tempem wzrostu gospodarczego, nawet w okresie dobrej koniunktury i wysokiego poziomu cen na światowym rynku węglowodorów.
Rosja lubi bić (anty)rekordy

Rolnictwo w czasie pandemii

Kategoria: Analizy
Wpływ pandemii COVID-19 w rolnictwie był mniejszy niż w przypadku innych sektorów z uwagi na stosunkowo niską elastyczność dochodową popytu na żywność. Sytuacja na rynku surowców rolnych była jednak bardzo zróżnicowana wewnętrznie.
Rolnictwo w czasie pandemii

Czy pandemia COVID-19 długotrwale obniży produkt potencjalny?

Kategoria: Trendy gospodarcze
Jak długo będą trwały skutki gospodarcze pandemii COVID-19? Czy ustaną one wraz z epidemią, czy będą utrzymywać się latami? W poniższym artykule postaram się ocenić, w jakim stopniu kryzys spowodowany pandemią może oddziaływać na produkt potencjalny w Polsce i na świecie.
Czy pandemia COVID-19 długotrwale obniży produkt potencjalny?