PMI w usługach w Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 59,0 pkt. wobec 59,8 pkt. w poprzednim miesiącu – podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 59,7 pkt. PMI composite wyniósł 59,0 pkt. wobec 60,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca. Szacowano 59,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 60,8 pkt. wobec 61,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 61,5 pkt. Composite wyniósł 60,0 pkt., wobec 62,4 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 60,6 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 56,3 pkt. wobec 56,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 56,4 pkt. Composite wyniósł 55,9 pkt. wobec 56,6 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 55,9 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Włoch, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 58,0 pkt. wobec 58,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano w wyliczeniu. Analitycy szacowali 58,5 pkt. Composite wyniósł zaś 59,1 pkt. wobec 58,6 pkt. miesiąc wcześniej. Szacowano 58,9 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Hiszpanii, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 60,1 pkt. wobec 61,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca – podano w wyliczeniu Markit Economics. Indeks jest najniżej od maja 2021 r. Analitycy szacowali 61,5 pkt. Composite wyniósł 60,6 pkt. wobec szacowanych 60,6 pkt. i 61,2 pkt. miesiąc wcześniej.

Wartość wskaźnika PMI powyżej 50 punktów oznacza ożywienie w sektorze.

aj/ osz/ mfm/ asa/


Artykuły powiązane

Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Kategoria: Instytucje finansowe
Zgodnie ze wstępnymi wynikami badania przeprowadzonego przez autora artykułu podatek bankowy wpłynął na skalę wykorzystania instrumentów polityki pieniężnej, rynek pieniężny oraz oprocentowanie depozytów i kredytów. Badanie nie wykazało natomiast jednoznacznie, aby podatek istotnie zmniejszył wartość udzielonych kredytów czy rentowność banków.
Konsekwencje podatku od niektórych instytucji finansowych

Rosnąca koncentracja majątkowa we Włoszech

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badania wskazują, że Włochy są jednym z państw, w których status społeczno-gospodarczy potomstwa jest w największym stopniu uzależniony od statusu ich rodziców, co wskazuje na niską mobilność międzypokoleniową w poszczególnych generacjach.
Rosnąca koncentracja majątkowa we Włoszech

Promocja badań ekonomicznych we Włoszech

Kategoria: VoxEU
W ciągu ostatnich 40 lat Włochy wydały wielu wpływowych ekonomistów. W części jest to zasługą licznych programów stypendialnych, prowadzonych przez banki i fundacje. Programy te pomogły również w identyfikowaniu wysoce utalentowanych młodych ekonomistek.
Promocja badań ekonomicznych we Włoszech