Po dziewięciu miesiącach 2019 r. zużycie paliw +4 proc. rdr

02.12.2019

Zużycie trzech głównych gatunków paliw (benzyna, olej napędowy, LPG) po dziewięciu miesiącach 2019 r. wzrosło w Polsce o 4 proc. rdr i wyniosło 24 380 tys. metrów sześciennych – wynika z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

„Od początku roku wyniki konsumpcji paliw płynnych w Polsce są korzystne dla sektora naftowego w Polsce. Skutkuje to zwiększonymi zyskami dla legalnie działających firm, ale też większymi wpływami do budżetu państwa z tytułu podatków, którymi obciążony jest sektor paliwowy w kraju” – napisano w komentarzu.

„Obserwowany w 2019 r. wzrost sprzedaży paliw ma swoje podstawy we wzroście gospodarki i większych dochodach obywateli, ale też wpływa na niego skuteczna realizacja regulacji prawnych kontrolujących szarą strefę” – dodano.

map/asa/

Artykuły powiązane