Gatnar, RPP: Podwyżka stóp na początku przyszłego roku

Podwyżka stóp może nastąpić na początku przyszłego roku – powiedział Eugeniusz Gatnar, członek RPP, w Biznes 24.

„Inflacja utrzyma się na podwyższonym poziomie. Z podwyższonym poziomem będziemy żyli przez dłuższy czas, a wszelkiego rodzaju opłaty jak mocowa, cyfrowa mogą sprawić, że jeszcze wzrośnie” – powiedział.

„Musimy obserwować sytuację i liczyć się z podwyżką stóp na początku roku (2021 – PAP Biznes)” – dodał.

Członek RPP ocenia, że Polska gospodarka w 2020 roku odnotuje spadek PKB na poziomie 4 proc., zaś inflacja będzie w okolicach górnego poziomu celu inflacyjnego.

„II półrocze może pokazać nasilenie procesów inflacyjnych wraz z poprawą sytuacji gospodarczej” – stwierdził.

Gatnar ocenia, że kurs złotego jest na dobrym poziomie.

„Ten kurs zapewnia konkurencyjność polskiego eksportu” – powiedział.

map/asa/


Artykuły powiązane

Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Kategoria: Polityka pieniężna
Mija 30 lat stosowania strategii celu inflacyjnego na świecie, która stała się jednym z najpowszechniej stosowanych reżimów polityki pieniężnej. Strategia ta zakłada wykorzystanie publicznego ogłoszenia poziomu celu inflacyjnego jako kotwicy nominalnej dla oczekiwań inflacyjnych.
Trzy dekady strategii celu inflacyjnego

Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

Kategoria: VoxEU
Wyniki badania sugerują, że Fed powinien rozważyć podniesienie celu inflacyjnego w odpowiedzi na spadek naturalnej stopy procentowej. Symulacje modelowe wskazują, że spadek naturalnej stopy procentowej o 1 punkt procentowy powinien skutkować podniesieniem optymalnego celu inflacyjnego o około 0,9 do 1 punktu procentowego.
Optymalny cel inflacyjny w warunkach niższej naturalnej stopy procentowej

Złoty pływa 19 lat

Kategoria: Analizy
Od 1990 roku Polska zaadoptowała niemalże wszystkie możliwe reżimy kursowe, przechodząc drogę od kursu sztywnego do w pełni płynnego. Wstąpienie Polski do UE przyniosło istotne umocnienie polskiej waluty, które jednak nie zaszkodziło gospodarce i polskiemu eksportowi.
Złoty pływa 19 lat