Podwyżki cen w ’24 r. zapowiada 65 proc. średnich i dużych firm

Podwyżki cen w 2024 r. zapowiada 65 proc. średnich i dużych firm w Polsce – wynika z raportu firmy doradczej Grant Thornton. To spadek o 11 pkt proc. względem prognoz na 2023 r. prezentowanych w zeszłorocznej edycji badania.

„Według badania Grant Thornton, obecnie 65 proc. średnich i dużych firm w Polsce zamierza w najbliższych 12 miesiącach podnosić ceny swoich produktów i usług, a tylko 2 proc. chce je obniżać. Wskaźnik netto (odsetek firm planujących podwyżki cen minus odsetek firm planujących obniżki) wynosi więc 63 pkt proc. To jeden z najwyższych wyników badania, sugerujący, że presja inflacyjna nadal jest silna, ale znacznie niższy niż przed rokiem, kiedy wskaźnik netto wynosił rekordowe 74 pkt proc.” – napisano w komentarzu do badania.

Jak wskazują autorzy raportu, stała skłonność przedsiębiorców do podnoszenia cen to skutek kilku nakładających się na siebie procesów.

„Przede wszystkim, trwająca od ponad dwóch lat wojna w Ukrainie i kryzys energetyczny podnoszą ceny energii oraz transportu, a to oznacza, że koszty produkcji dóbr oraz realizacji usług znacząco rosną. Według naszego badania, aż 83 proc. średnich i dużych firm twierdzi, że wysokie koszty energii są ‚silną’ bądź ‚bardzo silną’ barierą w rozwoju. Przed rokiem było to 85 proc., a w 2017 r. – tylko 16 proc.” – napisano.

Ponadto, w warunkach wysokiej inflacji i niskiego bezrobocia rośnie presja ze strony pracowników na podwyżki płac.

„Według naszego badania, koszty pracy są istotną barierą już dla 86 proc. ankietowanych firm, co stanowi rekordowy poziom w historii badania. Po trzecie, dzięki wysokiej dynamice płac oraz transferom socjalnym, popyt konsumpcyjny na rynku utrzymuje się na wysokim poziomie. Mimo, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w ostatnich miesiącach stale rosną, to konsumenci nie ograniczają znacząco swoich zakupów, co potwierdza, że popyt pozostaje silny” – napisano.

„Wszystko to sprawia, że przedsiębiorcy są pod silną presją kosztową i dla utrzymania rentowności chcą te wysokie koszty działalności przerzucać na klientów. Klienci tymczasem, mając do dyspozycji nadal relatywnie wysokie dochody i przyzwyczajając się stopniowo do wysokiej inflacji, ostatecznie akceptują podwyżki cen: – dodano.

Badanie Grant Thornton było przeprowadzone w okresie styczeń-marzec 2024 r. metodą CATI (wywiady telefoniczne), wśród właścicieli i członków zarządu 100 średnich i dużych przedsiębiorstw.

pat/ asa/


Artykuły powiązane

Tydzień w gospodarce

Kategoria: Trendy gospodarcze
Przegląd wydarzeń gospodarczych ubiegłego tygodnia (30.05–03.06.2022) – źródło: dignitynews.eu
Tydzień w gospodarce

Inflacja cen żywności zagraża najbiedniejszym

Kategoria: Trendy gospodarcze
Badanie pokazało, że silne przyspieszenie wzrostu cen żywności ma istotnie negatywny wpływ na poziom dobrobytu gospodarstw domowych w krajach rozwijających się. Utrzymanie tego zjawiska pogłębi istniejące nierówności społeczne.
Inflacja cen żywności zagraża najbiedniejszym

Europejski biznes w Chinach a turbulentne zmiany w otoczeniu

Kategoria: Trendy gospodarcze
Poprawiają się wyniki finansowe większości europejskich firm w Chinach, ale prowadzenie działalności gospodarczej stało się trudniejsze w mniej przewidywalnym i mniej stabilnym otoczeniu.
Europejski biznes w Chinach a turbulentne zmiany w otoczeniu