Portugalia: Pilotażowy projekt czterodniowego tygodnia pracy

Rząd Portugalii uruchomił pilotażowy projekt czterodniowego tygodnia pracy. W pierwszej kolejności przetestuje go około 20 tys. pracowników.

Jak poinformowała minister pracy, solidarności i zabezpieczenia społecznego, Ana Mendes Godinho, do nowego programu przystąpiło w sumie 46 spółek, zarówno publicznych jak i prywatnych.

„Cztery z nich to duże firmy, które zatrudniają ponad 1000 osób” – oświadczyła szefowa resortu pracy.

Mendes Godinho wyjaśniła, że od marca kierowane przez nią ministerstwo analizowało wspólnie z niektórymi portugalskimi przedsiębiorcami warunki oraz spodziewane konsekwencje wdrożenia czterodniowego tygodnia pracy.

„Tematem rozmów było m.in. to, w jaki sposób poprawić jakość zatrudnienia pracowników przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności i konkurencyjności spółek, które zamierzają wprowadzić czterodniowy tydzień pracy” – dodała Mendes Godinho.

Zaznaczyła, że pilotażowy projekt może być w Portugalii wzbogacony w przyszłości rozwiązaniami, które przyjęły inne europejskie kraje, gdzie wprowadzono już przepisy pozwalające na zatrudnianie osób w systemie czterodniowego tygodnia pracy, takich jak np. Wielka Brytania czy Islandia.

Z Lizbony Marcin Zatyka

zat/ ap/ asa/


Artykuły powiązane

Praca zdalna zmieni strukturę rynków pracy i miast

Kategoria: VoxEU
Niniejszy artykuł omawia wyniki nowych badań dotyczących wpływu pracy zdalnej na strukturę społeczną i mieszkaniową miast, możliwości pracownika na rynku pracy oraz koszty mieszkaniowe – czyli zmian, które mogą pogłębić nierówności w miastach i spowodować nieproporcjonalne wielkie szkody dla pracowników świadczących usługi lokalne.
Praca zdalna zmieni strukturę rynków pracy i miast