Powell: Nie ma jeszcze decyzji dot. szczegółów redukcji sumy bilans.

Nie podjęto jeszcze decyzji dot. szczegółów redukcji sumy bilansowej w USA – powiedział prezes Fedu Jerome Powell podczas wideokonferencji w środę po posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Powell ocenił, że redukcja sumy bilansowej będzie przeprowadzona szybciej i wcześniej, niż poprzednio.

„Przy podejmowaniu decyzji o zmniejszeniu naszego bilansu kierujemy się naszymi celami dotyczącymi maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen. W związku z tym, będziemy przygotowani do dostosowania wszelkich szczegółów naszego podejścia do zarządzania bilansem w świetle rozwoju sytuacji gospodarczej i finansowej. Komitet nie podjął decyzji dotyczących konkretnego harmonogramu, tempa lub innych szczegółów zmniejszania bilansu i omówimy te sprawy na nadchodzących posiedzeniach i dostarczymy dodatkowych informacji w odpowiednim czasie” – wskazywał prezes Fedu.

„Aby zapewnić większą jasność co do naszego dzisiejszego podejścia do zmniejszania wielkości bilansu Rezerwy Federalnej, Komisja wydała zestaw wytycznych, które będą stanowić podstawę naszych przyszłych decyzji. Zasady te wyjaśniają, że stopa funduszy federalnych jest naszym głównym sposobem dostosowania polityki pieniężnej, i że zmniejszenie naszego bilansu nastąpi po rozpoczęciu procesu podnoszenia stóp procentowych. Redukcje będą następować z biegiem czasu w przewidywalny sposób, głównie poprzez korekty przez reinwestycje. Z biegiem czasu zamierzamy utrzymywać papiery wartościowe w ilościach koniecznych do funkcjonowania naszej dużej rezerwy, a w dłuższej perspektywie przewidujemy utrzymywanie głównie papierów skarbowych” – dodał.

Powell ocenił, że redukcja sumy bilansowej będzie przeprowadzona szybciej i wcześniej, niż działo się to poprzednim razem.

„Nasz bilans jest znacznie większy, ale zakupione papiery mają krótszy termin zapadalności niż poprzednio, gospodarka jest znacznie silniejsza, a inflacja znacznie wyższa, więc myślę, że może to prowadzić do szybszej i wcześniejszej redukcji niż ostatnim razem. Chciałbym wskazać zasadę numer jeden, która polega na tym, że komisja postrzega zmiany docelowej stopy dla stopy funduszy federalnych jako główny sposób dostosowania stanowiska polityki pieniężnej. Chcemy, aby suma bilansowa obniżała się w przewidywalny sposób i chcemy, aby spadała głównie poprzez dostosowanie reinwestycji” – powiedział Powell.

kkr/ tus/ asa/

 

Gospodarka USA nie potrzebuje już stałego wsparcia polityki pieniężnej na wysokim poziomie – powiedział prezes Fedu Jerome Powell podczas wideokonferencji w środę po posiedzeniu amerykańskiej Rezerwy Federalnej.

„W świetle niezwykłego postępu, jaki zaobserwowaliśmy na rynku pracy i inflacji, która jest znacznie powyżej naszego długoterminowego celu na poziomie 2 proc., gospodarka nie potrzebuje już stałego wsparcia polityki pieniężnej na wysokim poziomie” – wskazywał prezes Fedu.

„Dlatego właśnie wycofujemy nasze zakupy aktywów i spodziewamy się, że wkrótce konieczne będzie podniesienie docelowego przedziału dla stopy funduszy federalnych. Oczywiście perspektywy gospodarcze pozostają wysoce niepewne. Prowadzenie odpowiedniej polityki pieniężnej w tym środowisku wymaga pokory, ponieważ widzimy, że gospodarka ewoluuje w nieoczekiwany sposób” – dodał.

kkr/ asa/

 

Dyskusja o zmniejszaniu sumy bilansowej w gronie Rezerwy Federalnej będzie trwać przynajmniej przez 2 najbliższe posiedzenia Fed, czyli co najmniej do maja – powiedział w trakcie konferencji prasowej prezes Fed Jerome Powell.

Dodał, że suma bilansowa musi zmniejszyć się znacząco, co zajmie nieco czasu.

kkr/ tus/ asa/


Artykuły powiązane