Powell: Polityka monetarna nie jest wystarczająco restrykcyjna

Polityka monetarna nie jest jeszcze wystarczająco restrykcyjna – powiedział prezes Fedu Jerome Powell podczas środowej konferencji po posiedzeniu Rezerwy.

„Oczywiście warunki finansowe znacznie się zaostrzyły w ciągu roku. Powiedziałbym, że nie skupiamy się na ruchach krótkoterminowych, ale na trwałych zmianach szerszych warunków finansowych i, naszym zdaniem, nie jesteśmy jeszcze na poziomie stóp proc. wystarczająco restrykcyjnym dla gospodarki. Dlatego też oczekujemy, że dalsze podwyżki stóp proc. będą odpowiednie. Na warunki finansowe wpływa wiele rzeczy, nie tylko nasza polityka. Ustalając politykę, weźmiemy pod uwagę ogólne warunki finansowe oraz wiele innych czynników” – wskazał prezes Fedu.

„Inflacja pozostaje znacznie powyżej naszego długoterminowego celu wynoszącego 2 proc. (…) Napływające z ostatnich trzech miesięcy dane o inflacji wskazują na pożądane wyhamowanie miesięcznego tempa wzrostów. Chociaż ostatnie dane są zachęcające, potrzebujemy znacznie więcej dowodów, aby mieć pewność, że inflacja jest na trwałej ścieżce spadkowej” – dodał.

kkr/ asa/


Artykuły powiązane

Polityka monetarna przy bardzo niskich stopach procentowych

Kategoria: VoxEU
Badanie potwierdza, że transmisja polityki pieniężnej do gospodarki jest znacznie słabsza, kiedy nominalne stopy procentowe spadają do bardzo niskiego poziomu oraz że siła transmisji słabnie im dłużej stopy procentowe pozostają na niskim poziomie.
Polityka monetarna przy bardzo niskich stopach procentowych

Powell zapowiada wcześniejsze ograniczenie skupu aktywów

Kategoria: Raporty
Prawdopodobne przyspieszenie ograniczenia skupu aktywów pod koniec 2021 r. to główny wniosek płynący z kluczowego przemówienia szefa amerykańskiego banku centralnego Jerome'a Powella na ubiegłotygodniowym sympozjum w Jackson Hole. Nie należy jednak w tym czasie oczekiwać podwyżek stóp.
Powell zapowiada wcześniejsze ograniczenie skupu aktywów